In bài viết

Kiến nghị thực hiện chính sách tiền lương, nhà ở, phụ cấp; nâng trần quân hàm, tuổi nghỉ hưu sĩ quan quân đội

09:50 - 26/11/2023

(Chinhphu.vn) - Binh đoàn 15 kiến nghị thực hiện đầy đủ chính sách tiền lương, nhà ở, phụ cấp đặc thù của sĩ quan; xem xét điều chỉnh nâng trần quân hàm một số chức danh trong Binh đoàn; điều chỉnh nâng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan cấp úy, Thiếu tá, Trung tá phù hợp với từng loại hình đơn vị và tình hình thực tiễn hiện nay…

Kiến nghị thực hiện chính sách tiền lương, nhà ở, phụ cấp; nâng trần quân hàm, tuổi nghỉ hưu sĩ quan quân đội- Ảnh 1.

Vừa qua, Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội nghị đánh giá, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014) và các thông tư, hướng dẫn thi hành Luật.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đã cụ thể hóa bằng các quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; xây dựng quy hoạch cán bộ qua các nhiệm kỳ và rà soát, bổ sung hằng năm. Thực hiện bổ nhiệm, thăng quân hàm, nâng lương và các chế độ chính sách của cán bộ, sĩ quan, hậu phương gia đình đúng quy định. 

Có nhiều chủ trương, giải pháp bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan. 

Qua đó, đã xây dựng đội ngũ cán bộ của binh đoàn cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng lên. Góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hội nghị phân tích những bất cập, khó khăn trong thực hiện Luật Sĩ quan như: Chưa có văn bản quy định cụ thể về chế độ phụ cấp nhà ở cho sĩ quan; chính sách tiền lương, phụ cấp đối với sĩ quan chưa tương ứng với sự phát triển của xã hội, tính chất hoạt động đặc thù của sĩ quan nói chung và Binh đoàn 15 nói riêng.

Trần quân hàm của đội trưởng, quản đốc của binh đoàn còn thấp, chưa phù hợp với quy mô hoạt động và tính chất đặc thù của đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Nhiều cán bộ, sĩ quan của Binh đoàn 15 được tuyển dụng từ nguồn tốt nghiệp đại học ngoài Quân đội và bắt đầu công tác ở binh đoàn bằng hợp đồng lao động, rồi đến công nhân viên chức quốc phòng nên thời gian phục vụ tại ngũ theo cấp bậc, quân hàm không đủ để giải quyết chế độ nghỉ hưu theo quy định…

Hội nghị xác định nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan của đơn vị, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời kiến nghị Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước thực hiện đầy đủ chính sách tiền lương, chính sách nhà ở, phụ cấp đặc thù của sĩ quan; xem xét điều chỉnh nâng trần quân hàm một số chức danh trong Binh đoàn như: Phó chủ nhiệm chính trị Binh đoàn, Phó tham mưu trưởng Binh đoàn, đội trưởng đội sản xuất... Điều chỉnh nâng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan cấp úy, Thiếu tá, Trung tá phù hợp với từng loại hình đơn vị và tình hình thực tiễn hiện nay…

Kết luận hội nghị, Đại tá Khuất Bá Cao yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả Luật Sĩ quan; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội. Đặc biệt là tinh thần "7 dám": "Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung" được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chỉ đạo tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, sĩ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ của binh đoàn vừa "hồng", vừa "chuyên", sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...