In bài viết

Khi nhận lương hưu tháng 8 người dân cần lưu ý gì?

07:10 - 18/08/2023

(Chinhphu.vn) - Kỳ chi trả lương hưu tháng 8 có nhiều thay đổi so với bình thường, vì vậy người hưởng lương hưu cần lưu ý một số điều khi nhận tiền theo mức mới để bảo đảm quyền lợi.

Khi nhận lương hưu tháng 8 người dân cần lưu ý gì? - Ảnh 1.

Từ ngày 14/8/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ chi trả lương hưu tháng 8, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới. Theo đó, người dân đi nhận lương hưu tháng 8 cần lưu ý một số điều.

Kiểm tra mức lương hưu tháng 8 tăng

Theo quy định tại Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2023 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng, lương hưu tháng 8 sẽ được tính như sau:

Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 1, Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 1, Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Trường hợp nếu như đã tăng tỉ lệ hưởng lương hưu theo các nội dung trên nhưng mức lương hưu vẫn dưới 3 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh như sau:

- Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 2,7 triệu đồng/tháng thì được cộng thêm 300.000 đồng/tháng.

- Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2,7 triệu đồng/tháng đến dưới 3 triệu đồng/tháng thì sẽ được làm tròn thành 3 triệu đồng/tháng.

Vì vậy, khi nhận lương hưu tháng 8, người hưởng lương hưu cần kiểm tra xem lương hưu của mình đã được tăng hay chưa, mức tăng theo đúng đối tượng như quy định hay chưa.

Kiểm tra tiền truy lĩnh lương hưu tháng 7

Cũng theo Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH, từ ngày 1/7/2023 bắt đầu áp dụng chế độ điều chỉnh lương hưu được đề cập ở phần trên. Tuy nhiên, do Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 14/8/2023 nên khi thực hiện chi trả lương hưu tháng 7/2023 thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã không thực hiện chi trả theo mức điều chỉnh lương hưu mới.

Vì vậy, mức lương hưu tháng 7/2023 mà người dân nhận được vẫn như mức lương hưu đã thực hiện chi trả vào tháng 6/2023.

Sau đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 2206/BHXH-TCKT năm 2023 về việc lùi thời gian chi trả lương hưu tháng 8/2023 từ ngày 14/8/2023.

Nội dung của Công văn 2206/BHXH-TCKT năm 2023 có hướng dẫn, từ ngày 14/8/2023 sẽ tiến hành chi trả lương hưu tháng 8, trợ cấp hàng tháng của tháng 8 và đồng thời truy lĩnh phần tiền chênh lệch của lương hưu tháng 7, trợ cấp tháng 7 mà người dân chưa được nhận.

Do đó, khi nhận lương hưu tháng 8, người hưởng lương hưu cần kiểm tra xem số tiền mình nhận đã bao gồm khoản truy lĩnh của tháng 7 hay chưa./.