In bài viết

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Cà Mau

11:05 - 06/12/2023

(Chinhphu.vn) - Tiếp tục phiên làm việc thứ 2 tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, sáng 6/12, Ban kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, tất cả 100% phiếu hợp lệ. Trong đó, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất, chiếm 97,90% tổng số phiếu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Cà Mau- Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm những người giữ chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Phát biểu sau khi công bố kết quả, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cho rằng, qua việc lấy phiếu tín nhiệm, đã phản ảnh đầy đủ, đánh giá khách quan, đúng thực chất kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

“Các đồng chí được lấy phiếu nhiệm lần này, cần tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm, tiến bộ, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, tiếp tục rèn luyện để nâng cao năng lực công tác, thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao; trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống, xứng đáng với chức vụ được HĐND tỉnh bầu và cử tri tỉnh nhà tin tưởng giao phó”, ông Nguyễn Tiến Hải lưu ý.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 97,90%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 2,10 %)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

2. Bà Lê Thị Nhung, Phó chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 91,67%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 8,33%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

3. Ông Dương Huỳnh Khải, Phó chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 79,17%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,83%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

4. Ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 58,33%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 37,50%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17%)

5. Bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 60,42%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 37,50%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08%)

6. Ông Nguyễn Phương Đông, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 16,67%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08%)

7. Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 85,42%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,58%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

8. Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 91,67%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 8,33%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

9. Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 93,75%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 4,17%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08%)

10. Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 91,67%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 8,33%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

11. Ông Phạm Thành Sỹ, Uỷ viên UBND, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 68,75%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

12. Ông Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên UBND, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

13. Ông Nguyễn Minh Phụng, Uỷ viên UBND, Chánh Thanh Tra tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 62,50%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 37,50%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

14. Ông Trần Hiếu Hùng, Uỷ viên UBND, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 58,33%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 37,50%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17%)

15. Ông Phan Hoàng Vũ, Uỷ viên UBND, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 72,92%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 25,00%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08%)

16. Ông Hồ Hoàn Tất, Uỷ viên UBND, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 60,42%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 35,41%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17%)

17. Ông Trịnh Văn Lên, Uỷ viên UBND, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 58,34%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 39,58%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08%)

18. Ông Trần Hoàng Nhỏ, Uỷ viên UBND, Trưởng ban Dân tộc

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 37,50%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 18,75%)

19. Ông Võ Thanh Tòng, Uỷ viên UBND, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 56,25%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 39,58%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17%)

20. Ông Nguyễn Quốc Thanh, Uỷ viên UBND, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 68,75%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

21. Ông Nguyễn Thanh Luận, Uỷ viên UBND, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 58,33%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 41,67%).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

22. Ông Lê Văn Ngời, Uỷ viên UBND, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 75,00%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,92%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08%)

23. Ông Mã Minh Tâm, Uỷ viên UBND, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 70,83%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 29,17%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

24. Ông Đoàn Quốc Khởi, Uỷ viên UBND, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 72,92%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 27,08%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

25. Ông Huỳnh Ngọc Sang, Uỷ viên UBND, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 54,16%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 41,67%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17%)

26. Ông Trần Quốc Chính, Uỷ viên UBND, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 60,42%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 35,41%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17%)

27. Ông Phan Tấn Thanh, Uỷ viên UBND, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 56,25%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)

28. Ông Nguyễn Đức Thánh, Uỷ viên UBND, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 56,25%)

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75%)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0%)