In bài viết

Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Quân sự cấp tỉnh, cấp huyện

06:16 - 25/02/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, ban chỉ huy quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Quân sự cấp tỉnh, cấp huyện- Ảnh 1.

Đại diện Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang trao quyết định thành lập Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Kiên Giang quyết định thành lập Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, giải thể Ban Khoa học quân sự, điều chuyển nhiệm vụ về Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức lại Trung đội Công binh thành Đại đội Công binh trực thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Giải thể Đại đội Thiết giáp, điều chỉnh về Đại đội Trinh sát và tổ chức lại Đại đội Trinh sát cơ giới trực thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức lại Trung đội Vệ binh thành Trung đội Vệ binh - Kiểm soát quân sự trực thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, phân loại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang thuộc bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh hạng 1.

Kiên Giang có 10 ban chỉ huy quân sự huyện, thành phố hạng 1 gồm TP. Rạch Giá, TP. Hà Tiên, TP. Phú Quốc, các huyện Tân Hiệp, Kiên Lương, Giồng Riềng, An Minh, Hòn Đất, Kiên Hải, Giang Thành; 5 ban chỉ huy quân sự các huyện hạng 2 gồm Châu Thành, Gò Quao, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Biên.