In bài viết

Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

09:00 - 20/02/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố quyết định giải thể và sáp nhập các đơn vị trực thuộc, sắp xếp lại biên chế, kiện toàn tổ chức đảng và biên chế phương tiện kỹ thuật; trao quyết định bổ nhiệm chức danh cán bộ phụ trách đơn vị.


Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- Ảnh 3.

Đại tá Lê Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, phát biểu tại buổi lễ.

Căn cứ vào Quyết định số 231 ngày 18/1/2024 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc Ban hành biểu tổ chức, biên chế cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, tại buổi lễ, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên công bố các quyết định giải thể và sáp nhập các đơn vị trực thuộc, sắp xếp lại biên chế, kiện toàn tổ chức đảng và biên chế phương tiện kỹ thuật; trao quyết định bổ nhiệm chức danh cán bộ phụ trách đơn vị.

Giải thể, sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- Ảnh 4.

Thượng tá Lý Công Hồng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trao quyết định cho chỉ huy các đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt nghiêm các văn bản, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về tổ chức biên chế; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, nhanh chóng ổn định vị trí đóng quân, nơi ăn nghỉ của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng mối đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy; xây dựng hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.