In bài viết

Đổi mới chính sách tiền lương, thời hạn bổ nhiệm để đội ngũ cán bộ tư pháp yên tâm công tác

09:13 - 22/11/2023

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội đề nghị có giải pháp bảo đảm về số lượng biên chế, nhân lực; đổi mới chính sách, chế độ tiền lương, thời hạn bổ nhiệm và cơ chế để đội ngũ cán bộ tư pháp yên tâm công tác.

Đổi mới chính sách tiền lương, thời hạn bổ nhiệm để đội ngũ cán bộ tư pháp yên tâm công tác- Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương

Cả tòa án lẫn viện kiểm sát đều khó khăn về biên chế, tài chính

Chiều 21/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Qua nghiên cứu, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương bày tỏ thống nhất cao với các báo cáo của ngành tư pháp và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp. 

Nhằm đề xuất giải pháp giải quyết những khó khăn của ngành tư pháp, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân góp ý đối với 5 kiến nghị của Viện Kiểm sát và 5 khó khăn của Tòa án nhân dân tại Báo cáo số 110 cần được Quốc hội xem xét đưa vào Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 để các cơ quan có liên quan thực hiện.

Đại biểu cho rằng, báo cáo những năm qua đã ghi nhận các hạn chế này nhưng đến nay nhiều nội dung chưa đưa vào giải quyết. Đơn cử báo cáo của hai cơ quan Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát đều nêu khó khăn về biên chế, tài chính chưa bố trí đảm bảo, nhiều áp lực, chưa đảm bảo thực thi nhiệm vụ.

 Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân quan tâm nhất về thực trạng biên chế và nhu cầu vị trí, việc làm, bao gồm cả vị trí, việc làm về chức danh tư pháp và vị trí, việc làm về hành chính, công nghệ thông tin, quản lý dữ liệu số trong toàn ngành; tình trạng cán bộ ngành tư pháp nghỉ việc và nguyên nhân cơ chế ngân sách nhà nước đảm bảo cho một biên chế trong từng ngành tư pháp và đảm bảo cho hoạt động thực tế của ngành theo luật định.

Đổi mới chính sách tiền lương, thời hạn bổ nhiệm để đội ngũ cán bộ tư pháp yên tâm công tác- Ảnh 2.

Cần đổi mới chính sách, chế độ tiền lương, thời hạn bổ nhiệm để đội ngũ cán bộ tư pháp yên tâm công tác

Do vậy, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân đề nghị pháp luật cần quy định rõ hơn nội dung do ngân sách nhà nước của địa phương đảm bảo mức nào, hỗ trợ ra sao cho các cơ quan tư pháp cùng cấp để hoạt động hiệu quả. 

Đồng thời đại biểu kiến nghị nếu chưa có giải pháp bố trí đầy đủ biên chế cho các ngành tư pháp ở các cấp thì cần có cơ chế tài chính đảm bảo để Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp thuê mướn nhân lực, dịch vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại, nhất là trong lĩnh vực số hóa hồ sơ, tổng đạt các quyết định công nghệ thông tin, thực hiện các nhiệm vụ mới.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân kiến nghị Chính phủ, Quốc hội cần có cơ chế, chính sách hợp lý cho các cơ quan tư pháp và chế độ đãi ngộ tương xứng cho cán bộ, công chức trong lĩnh vực tư pháp phù hợp với số lượng, tính chất công việc, địa bàn phát triển. 

Theo đại biểu, điều này chính là cụ thể hóa quan điểm Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phát triển nhân lực tư pháp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đổi mới chính sách, chế độ tiền lương, thời hạn bổ nhiệm và cơ chế để đội ngũ cán bộ tư pháp yên tâm công tác; bảo đảm liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là với đội ngũ thẩm phán.

Đồng thời đại biểu đề nghị cần sớm nghiên cứu ban hành Luật Thừa phát lại đã được Quốc hội khóa XIII giao cho Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân xây dựng Luật Thừa phát lại trong Quốc hội khóa 14 nhưng đến nay còn chậm./.