In bài viết

Điều chỉnh khung điểm các tiêu chí phân loại đô thị

16:57 - 04/10/2022

(Chinhphu.vn) - Đây là nội dung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về phân loại đô thị.

Từ ngày 01/01/2023, điều chỉnh khung điểm các tiêu chí phân loại đô thị - Ảnh 1.

Từ ngày 01/01/2023, điều chỉnh khung điểm các tiêu chí phân loại đô thị

Theo đó, các tiêu chí phân loại đô thị được tính điểm theo khung điểm tại Phụ lục 1 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15.

Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí là 100 điểm. Cụ thể như sau:

- Tiêu chí vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội gồm 8 tiêu chuẩn; đánh giá tối đa 18 điểm. (Hiện hành, mức điểm tối đa tiêu chí này là 20 điểm)

- Tiêu chí quy mô dân số gồm quy mô dân số toàn đô thị, quy mô dân số khu vực nội thành, nội thị; đánh giá tối đa 8 điểm.

- Tiêu chí mật độ dân số gồm là mật độ dân số toàn đô thị và mật độ dân số tính trên diện tích đất xây dựng đô thị khu vực nội thành, nội thị, thị trấn; đánh giá tối đa 8 điểm.

- Tiêu chí tỷ lệ lao động phi nông nghiệp gồm tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành, nội thị; đánh giá tối đa 6 điểm. (Hiện hành, tiêu chí về quy mô dân số tối đa đạt 8 điểm; mật độ dân số tối đa đạt 6 điểm; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tối đa đạt 6 điểm).

- Tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đánh giá tối đa 60 điểm.

Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023./.