In bài viết

Đề xuất 6 nhóm chính sách thí điểm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

09:44 - 12/04/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp.

Đề xuất 6 nhóm chính sách thí điểm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Đề xuất 6 nhóm chính sách thí điểm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Cần thiết ban hành Nghị quyết

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, công tác phát triển nhà ở xã hội đã đạt được một số kết quả quan trọng, song quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách nên thực tế vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra.

Vì thế, Quốc hội cần phải sớm có Nghị quyết thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp.

Trước đó, ngày 17/2/2023, tại Hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. 

Trong đó, Thủ tướng có giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo Nghị quyết thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ vào thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững đã quyết nghị: "Trong lúc chờ Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) để tháo gỡ tổng thể đồng bộ những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong phát triển nhà ở nói chung, phát triển nhà ở xã hội nói riêng, Chính phủ xây dựng, trình đề nghị Quốc hội xem xét, ban hành "Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội".

Mục đích của Nghị quyết thí điểm trên nhằm đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp gắn với việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, giúp thị trường phát triển ổn định, lành mạnh hơn.

Đề xuất 6 nhóm chính sách thí điểm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đang đề xuất xây dựng Nghị quyết với 6 nhóm chính sách lớn cần thí điểm:

Chính sách 1: Chính sách về đất đai để xây dựng nhà ở xã hội

Chính sách 2: Chính sách về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

Chính sách 3: Chính sách về quyền và ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

Chính sách 4: Chính sách về xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội

Chính sách 5: Chính sách về đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội

Chính sách 6: Chính sách về phát triển nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp

Trên tinh thần đó, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ chấp thuận cho phép Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng hồ sơ, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn, thông qua tại kỳ họp Quốc hội gần nhất.

Nghị quyết về thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp, có hiệu lực đến khi Luật Nhà ở (sửa đổi) được thông qua và có hiệu lực (dự kiến ngày 1/7/2024).

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ./.