In bài viết

Chấn chỉnh công tác đào tạo, cấp bằng lái xe

14:10 - 10/04/2023

(Chinhphu.vn) – Ngày 10/4/2023, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 3448/BGTVT-TTr chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe - Ảnh 1.

Công văn gửi các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai nêu rõ: Thời gian qua, công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo phân cấp đã được các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng (Sở GTVT) quan tâm triển khai thực hiện cơ bản theo quy định, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra của Bộ GTVT cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được còn có tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, thực hiện của Sở GTVT, tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực như: Việc khai thác dữ liệu DAT (thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe) để quản lý công tác đào tạo còn hạn chế; chưa kiểm tra, giám sát khoá học, kỳ thi cấp chứng chỉ hoặc thực hiện còn hình thức, không đúng thực tế; để cơ sở đào tạo gửi báo cáo 1 qua phần mềm chậm nhiều ngày; xét duyệt thí sinh dự sát hạch chưa đủ điều kiện dữ liệu DAT; có hiện tượng thí sinh trao đổi với nhau, sát hạch viên trao đổi với thí sinh trong sát hạch lý thuyết...

Phòng ngừa tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ sớm, từ xa

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, sai sót và phòng, chống tiêu cực nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 875/BGTVT-VT ngày 02/02/2023; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận xã hội, chủ động nhận diện các nội dung tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Thực hiện quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo đúng quy định, trong đó tập trung vào một số nội dung: 

1- Tổ chức thực hiện nghiêm việc theo dõi, kiểm tra, khai thác và sử dụng dữ liệu DAT, dữ liệu quản lý DAT.

2- Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo để quản lý chặt chẽ việc tổ chức giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch, tiến độ đào tạo; kiểm tra kết thúc khoá học theo quy định.

3 - Tiếp nhận báo cáo 1, báo cáo 2 đúng thời hạn; đối chiếu danh sách báo cáo 1, báo cáo 2 và dữ liệu quản lý DAT khi xét duyệt danh sách thí sinh dự sát hạch lái xe đảm bảo điều kiện theo quy định, trong đó có đủ số giờ, số kilomet thực hành lái xe trên đường giao thông và các bài học thực hành lái xe.

4- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo quản lý, sử dụng dữ liệu DAT đảm bảo chính xác; kiểm tra các thông tin về giáo viên, xe tập lái trong quá trình tổ chức đào tạo và xét duyệt học viên thi kết thúc khóa học; kịp thời báo cáo Sở GTVT khi có thay đổi kế hoạch, tiến độ đào tạo (xe tập lái, giáo viên dạy lái, thời gian đào tạo...);

Bên cạnh đó, các Sở GTVT chỉ đạo Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam về tổ chức kỳ sát hạch lái xe; sát hạch viên thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ;

Đảm bảo thí sinh không mang, sử dụng điện thoại hoặc thiết bị truyền tin trong phòng sát hạch lý thuyết, sử dụng công nghệ cao trong quá trình sát hạch; chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT tăng cường giám sát đột xuất các kỳ sát hạch lái xe; 

Chủ động phối hợp với cơ quan quản lý về giáo dục, chính quyền địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, xác minh việc xác nhận đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt để đảm bảo đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1, A4 đúng đối tượng.

Rà soát, kiểm tra làm rõ các tồn tại, dấu hiệu vi phạm

Đối với các Sở GTVT đã được kiểm tra, Bộ GTVT yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý tương xứng đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, sai sót trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; 

Khẩn trương khắc phục các tồn tại, sai sót trong công tác quản lý, thực hiện của Sở đã được các Đoàn kiểm tra chỉ ra tại biên bản kiểm tra.

Bộ GTVT nêu rõ, tổ chức rà soát, kiểm tra làm rõ các tồn tại, dấu hiệu vi phạm của các cơ sở - đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe; Sở GTVT: Đắk Lắk, Lai Châu, Lào Cai xác minh làm rõ hiện tượng sát hạch viên hỗ trợ thí sinh trong một số thời điểm tại một số kỳ sát hạch lý thuyết hạng A1, Sở GTVT Bình Định làm rõ việc cho nhiều thí sinh sát hạch lại thực hành lái xe ô tô trong một số kỳ sát hạch để xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền. 

Trường hợp có dấu hiệu tiêu cực phải chủ động chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 30/5/2023.