In bài viết

Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lãnh đạo Cục, Trung tâm, Bệnh viện

10:41 - 18/01/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Dân số và Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia....


Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lãnh đạo Cục, Trung tâm, Bệnh viện - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Dân số và Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Dân số và Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

Theo đó, tại Quyết định số 26/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Dũng – Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Bác sĩ, Cử nhân Luật kinh tế, Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia giữ chức vụ Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 3/1/2024.

Tại Quyết định số 29/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm ông Lê Thành Công - Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân kinh tế, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính giữ chức Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Bộ Y tế. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành  3/1/2024.

Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lãnh đạo Cục, Trung tâm, Bệnh viện - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ bổ nhiệm, điều động cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ chúc mừng các đồng chí được Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị ở cương vị công tác vừa được bổ nhiệm, các đồng chí Lê Thanh Dũng, Lê Thành Công sẽ phát huy hết khả năng công tác, tinh thần đoàn kết để cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, vì sự nghiệp phát triển chung của ngành y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lãnh đạo Cục, Trung tâm, Bệnh viện - Ảnh 3.

Tân Cục trưởng Cục Dân số Lê Thanh Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí nhận quyết định bổ nhiệm, ông Lê Thanh Dũng bày sẽ dành toàn bộ tâm huyết, nghị lực và trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lãnh đạo Cục, Trung tâm, Bệnh viện - Ảnh 4.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách kinh tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Ngày 16/1, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định số 4598/QĐ-BYT ngày 21/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm ông Đinh Hải Long, Cử nhân kinh tế, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng ông Đinh Hải Long đã được Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ tín nhiệm, giao nhiệm vụ mới. 

Thứ trưởng đề nghị đồng chí Đinh Hải Long cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Trung tâm cần bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả công tác phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế về các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng của Bộ Y tế; xây dựng, vận hành khai thác cơ sở dữ liệu về y tế, nền tảng số y tế và các hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế….;

Tập trung hơn nữa cho việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động của Trung tâm. Cần xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động đảm bảo đủ số lượng và hợp lý về cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động cả về năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức quản lý, trách nhiệm, đặc biệt là thu hút nhân lực công nghệ thông tin;

Phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, phân cấp mạnh. Bộ máy tổ chức của Trung tâm phải được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả thu gọn, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, đặc biệt các bộ phận gián tiếp, tăng số lượng cán bộ làm việc trực tiếp có chuyên môn cao. Tập trung mọi nguồn lực và thực hiện đồng bộ các giải pháp: phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhất là hạ tầng máy chủ đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Trung tâm cần thể hiện tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị, củng cố và xây dựng niềm tin với viên chức, người lao động để xây dựng và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2026 của Trung tâm.

Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lãnh đạo Cục, Trung tâm, Bệnh viện - Ảnh 5.

Bổ nhiệm nhân sự Bệnh viện Hữu nghị

Tại quyết định số 72/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm BSCKII Lê Tùng Lam – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu Nghị giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Hữu Nghị. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực (10/01/2024).

Tại quyết định số 73/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Tiến Quang – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện K giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu Nghị. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực (10/01/2024). 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Quang và đồng chí Lê Tùng Lam, cũng như Bệnh viện Hữu Nghị đã có thêm 2 tân Phó Giám đốc để cùng tập thể Ban Lãnh đạo điều hành hoạt động của Bệnh viện thêm hiệu quả trong thời gian tới. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Ban Lãnh đạo Bệnh viện và 2 đồng chí Phó Giám đốc nhận nhiệm vụ mới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trong đó trước hết tập thể lãnh đạo Bệnh viện cần thể hiện tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo, tiếp tục củng cố và xây dựng niềm tin với cán bộ, viên chức người lao động để xây dựng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Bệnh viện. 

Cùng với đó, cần có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong Bệnh viện; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về các hoạt động của Bệnh viện theo đúng các quy định của pháp luật. 

Bệnh viện cần tập trung hơn nữa cho việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên. Cần xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ số lượng và hợp lý về cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cả về năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức quản lý, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. 

Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý Bệnh viện nghiên cứu có kế hoạch mở rộng thêm một số chuyên ngành mới. Bộ Y tế luôn ủng hộ sự phát triển, đổi mới của Bệnh viện; công việc chuyên môn rất đặc thù của Bệnh viện Hữu Nghị là bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ đặc biệt là cán bộ cao cấp, đề nghị Bệnh viện tiếp tục làm tốt nhiệm vụ này. 

 Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị hai đồng chí Phó Giám đốc vừa nhận nhiệm vụ phát huy thế mạnh cá nhân, tập trung cùng tập thể lãnh đạo Bệnh viện xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên của bệnh viện cả về năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức quản lý, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đưa bệnh viện ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Bộ Y tế giao.