In bài viết

Bổ nhiệm Trưởng phòng giữ chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

08:50 - 28/02/2024

(Chinhphu.vn) - Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, diễn ra lễ công bố và trao Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Bổ nhiệm Trưởng phòng giữ chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh- Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Lực.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao đã trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Trần Văn Lực, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 05 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ chúc mừng đồng chí Trần Văn Lực được giao đảm trách nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị đồng chí Trần Văn Lực tiếp tục phấn đấu, phát huy năng lực, gương mẫu, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo, công chức Tòa án nhân dân tỉnh triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ công tác.

Đối với tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp đỡ và tạo điều kiện để đồng chí Trần Văn Lực nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để cùng đơn vị hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tòa án nhân dân 2 cấp trong tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp hiện nay.