In bài viết

Bổ nhiệm 34 điều tra viên Công an cấp xã

19:33 - 05/10/2023

(Chinhphu.vn) - Chiều 5/10, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai Hướng dẫn của Bộ Công an về bố trí điều tra viên (ĐTV) Công an cấp xã.

Bổ nhiệm 34 điều tra viên Công an cấp xã - Ảnh 1.

Đại tá Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên trao quyết định bổ nhiệm điều tra viên cho Công an cấp xã.

Tại hội nghị, Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã trao quyết định bổ nhiệm ĐTV cho 34 Trưởng, Phó trưởng Công an tại 31 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 

Trong số đó có 12 ĐTV trung cấp, 22 ĐTV sơ cấp.

Thời gian tới, Công an tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để tiếp tục bổ nhiệm ĐTV Công an cấp xã tại 77 xã, phường, thị trấn còn lại, đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 ĐTV.

Bổ nhiệm 34 điều tra viên Công an cấp xã - Ảnh 2.

Công an cấp xã nhận quyết định bổ nhiệm điều tra viên từ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành rà soát tại 110 xã, phường, thị trấn, toàn tỉnh có 110 Trưởng Công an cấp xã và 166 Phó trưởng Công an cấp xã.

 Trong số đó có 28 Trưởng Công an cấp xã và 17 Phó trưởng Công an cấp xã đảm bảo đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh ĐTV thuộc Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện.

Bổ nhiệm 34 điều tra viên Công an cấp xã - Ảnh 3.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên trao quyết định bổ nhiệm điều tra viên cho Công an cấp xã.

Nâng cao hiệu quả của Công an cấp xã trong đấu tranh phòng, chống tội phạm từ địa bàn cơ sở

Chủ trương bổ trí ĐTV ở Công an cấp xã nhằm phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của Công an cấp xã trong đấu tranh phòng, chống tội phạm từ địa bàn cơ sở.

ĐTV Công an cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn trực tiếp tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh sơ bộ những nguồn tin báo, tổ giác tội phạm theo quy định tại khoản 3, Điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, đã được sửa đổi bổ sung năm 2021.

Bên cạnh đó, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và tiến hành điều tra những vụ án hình sự ít nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã được bố trí theo quyết định phân công của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện theo quy định tại Điều 53 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và Điều 37 Bộ luật tố tụng hình sự, đã được sửa đổi bổ sung năm 2021.

Đồng thời, tham mưu tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tội phạm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 29/11/2017, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2021.