In bài viết

Tết Quý Mão: Yêu cầu thanh toán đầy đủ, kịp thời chế độ cho người tham gia BHXH

09:02 - 09/01/2023

(Chinhphu.vn) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh tập trung giải quyết, thanh toán đầy đủ, kịp thời quyền lợi người tham gia và thụ hưởng Bảo hiểm xã hội; chế độ Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản…

Yêu cầu thanh toán đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hiểm cho người dân - Ảnh 1.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3916/BHXH-VP ngày 22/12/2022 chỉ đạo thực hiện các biện pháp để phục vụ nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp huyện tập trung, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Đảm bảo quyền lợi thụ hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của người dân

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử, tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có, đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin và mã định danh của người tham gia; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút gọn tối đa các công đoạn, thủ tục và thời gian để chi trả đúng - đủ - kịp thời; đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…

Cụ thể, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố bám sát tình hình tại địa phương trong dịp nghỉ Tết; xử lý kịp thời, đúng quy định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền các công việc, tình huống phát sinh, tuyết đối không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh soanh của Nhân dân và doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, các ngành; thực hiện nghiêm chế độ trực Tết và chế độ thông tin, báo cáo; kịp thời tiếp nhận, xử lý những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân và giải quyết những công việc đột xuất phát sinh trong kỳ nghỉ.

Tập trung giải quyết, thanh toán đầy đủ, kịp thời quyền lợi người tham gia và thụ hưởng Bảo hiểm xã hội; chế độ Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản… 

Phân công cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến và trực tiếp để trả kết quả kịp thời hạn và tiến độ theo quy định; đồng thời thường xuyên theo dõi hệ thống hạ tầng và ứng cứu sự cố an toàn thông tin khi phát sinh.

Đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bố trí bộ phận giám định thường trực để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế được người dân phản ánh qua đường dây nóng hoặc gặp trực tiếp.

Tạm ứng, thanh quyết toán đầy đủ, kịp thời kinh phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo đúng quy định. 

Thường xuyên theo dõi, phối hợp chặt chẽ với cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong danh mục được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được giải quyết.

Cấp, đổi, gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm y tế. 

Tiếp nhận ngay hồ sơ và thu tiền đóng Bảo hiểm y tế với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế trong trường hợp người dân đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để nộp tiền gia hạn thể Bảo hiểm y tế không thông qua tổ chức dịch vụ.

Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Phối hợp với cơ quan Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 1 và 2/2023 cho người hưởng vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2023. 

Tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng bằng tiền mặt đối với người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng đến nhận trực tiếp.

Tăng cường vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để người hưởng được nhận chế độ nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Yêu cầu cơ quan Bảo hiểm xã hội bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan, Sở, Ban, ngành để triển khai các hoạt động hỗ trợ, chăm lo và đảm bảo đời sống, an sinh xã hội cho người dân theo các Chương trình, Kế hoạch trên địa bàn.

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để người dân sử dụng căn cước công dân thay thẻ Bảo hiểm y tế giấy

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin phải đảm bảo duy trì hoạt động vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm nghiệp vụ, Cổng dịch vụ công (DVC) Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ứng dụng VssID-BHXH số; kết nối đến Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đảm bảo dữ liệu được kết nối, chia sẻ thông suốt đến các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan và người dân.

Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài ngành triển khai các công việc được giao theo Đề án 06 của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. 

Trong đó, đảm bảo kỹ thuật để người dân sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ Bảo hiểm y tế giấy để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam tiếp tục triển khai thí điểm 2 dịch vụ công trực tuyến: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú- cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí theo Đề án 06; chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai trên toàn quốc.

Nâng cấp, điều chỉnh cổng tiếp nhận thuộc Hệ thống Giám định Bảo hiểm y tế và Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ để tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc (sau khi đã triển khai thí điểm ở Hà Nội và Quảng Bình). 

Duy trì kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng Bảo hiểm thất nghiệp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng, trực sẵn sàng ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

Bố trí cán bộ trực tổng đài, đường dây nóng, kịp thời hỗ trợ, giải đáp,  tư vấn cho người dân

Với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ- Chăm sóc khách hàng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu hướng dẫn, bố trí cán bộ trực Tổng đài, các đường dây nóng và các ứng dụng hỗ trợ, giải đáp, tư vấn người dân, doan nghiệp, người sử dụng lao động trực tuyến của ngành từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo kịp thời hỗ trợ, giải đáp, tư vấn cho người dân khi có phát sinh. 

Chủ động triển khai có hiệu quả các hoạt động phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiếp tục tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế theo kế hoạch, mang “Tết ấm” đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ trong tháng 1/2023; không để chậm trễ công việc quý I/2023

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động xử lý, giải quyết các công việc, nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm được giao. 

Phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của đơn vị trước và sau các ngày nghỉ Tết. 

Yêu cầu giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ có thời hạn thực hiện trong tháng 1/2023, không để chậm trễ công việc của quý I/2023, không để ảnh hưởng đến việc giải quyết những thủ tục hành chính về quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Các đơn vị phân công cán bộ, lãnh đạo trực cơ quan, đơn vị, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết, chủ động phối hợp với các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.