In bài viết

Ưu đãi, hỗ trợ trang trại về thuế

20:01 - 29/08/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất chính sách ưu đãi, hộ trợ về thuế nhằm phát triển kinh tế trang trại.

Đề xuất trên được đưa ra tại dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/2/2000 của Chính phủ, về chính sách thuế: Có 244.892 lượt trang trại miễn, giảm thuế với tổng số thuế được miễn giảm là 20.378,4 triệu đồng; trong đó 62.726 lượt trang trại miễn thuế thu nhập với số tiền 9.874,4 triệu đồng, 60.604 lượt trang trại giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền 105 triệu đồng, 61.817 lượt trang trại miễn thuế tài nguyên nước với số tiền 10.199 triệu đồng, 59.745 lượt trang trại miễn, giảm các loại thuế khác.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2012-2021 các chủ trang trại là thành viên hợp tác xã nông nghiệp còn được hưởng hỗ trợ thông qua việc hỗ trợ 33 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác của 1.716 hợp tác xã.

Nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho trang trại

Theo dự thảo, trang trại được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Ngoài ra còn được hỗ trợ: Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất. Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.

Hạ giá thành sản phẩm hàng hóa nông nghiệp

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế, nhất là chính sách mới về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp và giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp sẽ tác động hỗ trợ các trang trại hạ giá thành sản phẩm hàng hóa nông nghiệp cung cấp cho thị trường; giảm bớt áp lực cho các trang trại trong sản xuất kinh doanh.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn