In bài viết

Tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố

13:26 - 23/02/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố các Quyết định về tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh.

Tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố- Ảnh 1.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh và quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban tổ chức đã công bố quyết định sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần-Kỹ thuật và các quyết định về việc tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh.

Các quyết định quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương và ban hành biểu tổ chức, biên chế cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh hạng 1, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện hạng 1 và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh. 

Tại buổi lễ, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ Phòng Hậu cần-Kỹ thuật và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Đỗ Công Mạnh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 2 đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế theo quy định.

Chú trọng việc bố trí, sắp xếp nhân sự các cấp, điều chỉnh, bổ sung quân số, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị được tổ chức lại còn thiếu và thành lập mới, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 

Cùng với ổn định tổ chức, biên chế về mặt chính quyền, kịp thời kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đối với Phòng Hậu cần-Kỹ thuật thực hiện tốt nền nếp chính quy, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi sáp nhập.

Xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện Hậu cần-Kỹ thuật thường xuyên và bảo đảm cho tác chiến theo quy định; nhanh chóng tham mưu kiện toàn Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng Hậu cần-Kỹ thuật quân sự địa phương vững mạnh, Hậu cần-Kỹ thuật khu vực phòng thủ vững chắc; tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với các tỉnh Bắc Lào.