In bài viết

Tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện

13:02 - 20/02/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương; tổ chức lại cơ quan Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS cấp tỉnh.


Tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện- Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình trao các quyết định về bổ nhiệm, điều động cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3; Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện- Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình đã công bố Quyết định số 277/QĐ-BQP ngày 18/1/2024 của Bộ Quốc phòng về việc giải thể Ban Khoa học quân sự; tổ chức lại Đại đội Trinh sát, Đại đội Thiết giáp thành Đại đội Trinh sát cơ giới; Trung đội Thông tin thành Đại đội Thông tin; Trung đội Công binh thành Đại đội Công binh. Kế hoạch của Quân khu 3 về triển khai thực hiện, giải thể, sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình.

Sau khi công bố các quyết định, Bộ CHQS tỉnh thực hiện điều động, bổ nhiệm cán bộ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch thường xuyên của đơn vị theo đúng quy định; xây dựng nền nếp chính quy theo đúng Chỉ thị 79/CT-BQP của Bộ Quốc phòng.

 Kiểm tra, kiểm soát, bàn giao, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị cơ sở vật chất

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 ghi nhận, biểu dương Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động quán triệt và triển khai nghiêm túc chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương; tổ chức lại cơ quan Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS cấp tỉnh.

Tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện- Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình đã làm tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng. Để thực hiện tốt việc tổ chức lại cơ quan quân sự cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện, đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Nghị quyết số 20 của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, các kế hoạch triển khai của Quân khu 3. 

Nhanh chóng kiện toàn, ổn định biên chế, kiểm tra, kiểm soát, bàn giao, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị cơ sở vật chất. Trước mắt thực hiện tốt nhiệm vụ giao, nhận quân năm 2024 đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đơn vị. 

Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng và các công trình quân sự, quốc phòng, hệ thống doanh trại, đơn vị. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền xây dựng, điều chỉnh, kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, nội dung và chương trình huấn luyện theo đúng quy định; nắm chắc tình hình, địa bàn không để bị động, bất ngờ trước các tình huống.