In bài viết

Tổ chức lại Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự; xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại

13:39 - 21/02/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức công bố các quyết định quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc.

Tổ chức lại Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự; xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao Quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và chúc mừng các đơn vị.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương.

Quyết định thực hiện giải thể Ban Khoa học quân sự và điều chuyển nhiệm vụ về Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Quyết định tổ chức lại Trung đoàn Bộ binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; giải thể Đại đội Thiết giáp BRT-152, điều chuyển nhiệm vụ về Đại đội Trinh sát và tổ chức lại thành Đại đội Trinh sát Cơ giới trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Quyết định giải thể Tàu tuần tiễu, vận tải trực thuộc Phòng Hậu cần; Thành lập Tổ trông coi thao trường trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định về biểu tổ chức, biên chế theo quyết định của Bộ Quốc phòng. Đảng uỷ Quân sự tỉnh Nghệ An cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổ chức lại Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự; xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại- Ảnh 3.

Tổ chức lại để xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4, khẳng định việc tổ chức lại các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa quan trọng nhằm từng bước xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện ngay sau khi có quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu cần nhanh chóng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong việc triển khai thực hiện; tập trung quán triệt, giáo dục, tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

Mặt khác, nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức biên chế, tổ chức Đảng đúng quy định; chú trọng việc bố trí, sắp xếp nhân sự các cấp gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ chủ trì và các chức danh khi tổ chức lại. Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương trong thời gian tới tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng luật định./.