In bài viết

Thường trực Ban Bí thư: Phải xác định trách nhiệm trong các khâu xây dựng văn bản chỉ đạo, VBQPPL

09:57 - 07/12/2022

(Chinhphu.vn) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh phải xác định trách nhiệm trong các khâu xây dựng văn bản, nhất là văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật.

Thường trực Ban Bí thư: Phải xác định trách nhiệm trong các khâu xây dựng văn bản QPPL - Ảnh 1.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu Kết luận và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6  khóa XIII Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao đổi thêm một số nội dung mang tính tư tưởng chỉ đạo, có tính thời sự cao, đặc biệt là 2 nghị quyết: 

“Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam trong giai đoạn mới” và “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Ông cũng đề cập đến tâm lý sợ trách nhiệm, ngại trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên.

“Nhiều người dân nói, đôi khi cán bộ vì sự an toàn của mình mà đẩy hết khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Có đồng chí còn nói, không phải chỉ là đẩy cho doanh nghiệp, người dân đâu, mà còn đẩy ra khỏi phòng mình nữa. Đẩy được là cứ đẩy, qua phòng bên cạnh cũng được”, ông Thưởng cho hay.

Theo ông, vấn đề này phải sửa và muốn sửa thì phải trở lại “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước phải rõ để việc anh làm không thể chối được”.

Ngoài ra, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh phải xác định trách nhiệm trong các khâu xây dựng văn bản, nhất là văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật.

“Nhiều vấn đề có hậu quả, chúng ta nói là tại luật quy định như thế. Bây giờ phải truy tới tiếp nữa, vậy luật lúc trình là trình như thế nào, cơ quan trình luật không có chất lượng hay cơ quan thẩm định và lúc thông qua có sơ sót. Phải tới mức độ đó”, ông nói.

Ông Võ Văn Thưởng cho biết thêm, vừa rồi một số nghị quyết có kế hoạch của Bộ Chính trị, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương giám sát ngay trong quá trình thực hiện để làm sao thể chế hóa đúng những nghị quyết mà Đảng đã ban hành.

Làm đúng thì khen, không làm đúng thì phê bình, không làm thì đưa người khác về thay

Theo Thường trực Ban Bí thư, yêu cầu đặt ra là phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước; khắc phục cho được tình trạng “cấp dưới hỏi cấp trên những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung, không rõ trách nhiệm khi có vướng mắc”.

“Chuyện của mình mà cứ đi hỏi cấp trên là hoàn toàn không đúng rồi. Nhưng khi vướng mắc, người ta hỏi cấp trên, hỏi các bộ, ngành, mà các đồng chí để 3 tháng hay 5 tháng, thậm chí 6 tháng trả lời một câu là đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật lại càng không đúng”, ông Thưởng nói và cho rằng, cách trả lời như vậy là không đầy đủ hết trách nhiệm.

Không chỉ thế, theo ông, hiện còn có tình trạng cấp trên “với xuống” chỉ đạo công việc của cấp dưới; hay cấp dưới “đẩy việc” của mình lên cấp trên.

Cho nên, trong nhiệm kỳ này, ngoài phân cấp, phân quyền còn đòi hỏi làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước để làm sao ai cũng ý thức được quyền hạn, nhiệm vụ, chức năng của mình cho đúng, để mỗi người “làm tròn vai”.

“Cấp trên, tổ chức thì giám sát, kiểm tra, anh làm đúng thì tôi khen, anh không làm đúng thì phê bình, anh mà không làm thì đưa người khác về làm thay. Phải giải quyết được để sau mỗi người làm tròn vai”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ và nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “đúng vai, thuộc bài”.

Bên cạnh đó, là nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu, giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc “quyền lực đi đôi với trách nhiệm, quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn”.

Thường trực Ban Bí thư: Phải xác định trách nhiệm trong các khâu xây dựng văn bản QPPL - Ảnh 2.

Hình ảnh tại điểm cầu Diên Hồng.

Ngã chỗ nào, đứng dậy chỗ đó, cố gắng làm và nỗ lực khắc phục khó khăn

Thường trực Ban Bí thư cũng đề cập đến công tác cán bộ. Theo ông, một lần nữa, Trung ương khẳng định quyết tâm cao về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đề cao tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đồng thời, nhấn mạnh phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ.

Ông Thưởng cho hay, phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” không phải bây giờ nghị quyết mới nói, mà đã được đề cập từ hơn 20 năm trước. Nhưng cơ bản là chưa thực hiện được.

“Lên thì khó nhưng xuống cũng không dễ, thậm chí còn khó hơn. Vào cũng khó, cũng quy trình 5 bước, rồi mấy lên, mấy xuống, nhưng đưa ra cũng toát mồ hôi hột. Khó!”, Thường trực Ban Bí thư thẳng thắn.

Vì vậy, thực hiện phải kiên trì, đặc biệt là sau khi có quy định về từ chức, miễn nhiệm và chủ trương bố trí lại cán bộ sau kỷ luật kết luận thì bước đầu đã giải quyết được một số trường hợp. Điều này, được dư luận đánh giá cao.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, qua nghiên cứu một số thể chế chính trị khác thấy, “chẳng có đâu từ chức được nâng lên mức trở thành văn hóa cả”. Người ta từ chức thường rơi vào hai việc: Một là có sai lầm trong công tác; hai là có sức ép trong nội bộ đảng của họ và sức ép của dư luận.

Từ đó, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, chúng ta cũng phải đặt ra một sức ép trong đảng, trong xã hội, trong tổ chức để cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, sai phạm.

Ông dẫn lại việc, vừa qua một số ủy viên Trung ương bị kỷ luật cảnh cáo, nếu nhiệm kỳ trước là vẫn tại vị, hết nhiệm kỳ nhưng hiện nay cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Hay có chủ tịch tỉnh từ chức đề đảm nhận nhiệm vụ thấp hơn theo tinh thần “ngã chỗ nào, đứng dậy chỗ đó, cố gắng làm và nỗ lực khắc phục khó khăn”.

“Đó cũng là một cách theo văn hóa của Việt Nam. Nó là sức ép từ tổ chức, từ dư luận xã hội để công việc tốt hơn lên. Tôi tin rằng, với xu hướng này, sắp tới sẽ tốt hơn”, Thường trực Ban Bí thư nhận định và nhấn mạnh, nghị quyết lần này đã nêu là phải kịp thời bố trí lại cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ.

Khắc phục tình trạng nghị quyết thì rất hay, nhưng mà thực hiện thì rất gay, vài năm sau xem lại vẫn còn nguyên giá trị

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu, sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung tiến hành ngay một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các nghị quyết hội nghị Trung ương 6.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, xuyên suốt nhiệm kỳ; đồng thời với việc tuyên truyền, giới thiệu mô hình điển hình hay trong quá trình thực hiện, kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt. Chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, định hướng dư luận.

Đặc biệt, phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả thực sự. 

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả, với phương châm: chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20.

"Khắc phục tình trạng nghị quyết thì rất hay, nhưng mà thực hiện thì rất gay, vài năm sau xem lại vẫn còn nguyên giá trị", Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận ở các cấp. Các Ban tham mưu của Đảng phải nắm chắc và kịp thời thông tin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận ở các cấp theo từng quý, năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc.