In bài viết

Thành lập, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện

11:07 - 20/02/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập và tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình.

Thành lập, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện- Ảnh 3.

Giải thể Ban Khoa học quân sự; sáp nhập 2 phòng, 2 Đại đội,...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập và tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình. 

Dự lễ công bố có Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã công bố các Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Theo đó, giải thể Ban Khoa học quân sự, điều chuyển nhiệm vụ về Phòng Tham mưu; sáp nhập tổ chức lại Phòng Hậu cần và Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật. 

Công bố quyết định của Bộ Tổng Tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam về việc sáp nhập các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thành lập các đơn vị mới gồm: sáp nhập Đại đội Trinh sát với Đại đội Thiết giáp thành Đại đội Trinh sát - Cơ giới, chuyển tiểu đội Công binh thành Đại đội Công binh... 

Đồng thời, công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ ở các vị trí, chức danh các đơn vị mới được sáp nhập theo quy định.

Nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế thực hiện nhiệm vụ được ngay

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đề nghị các đơn vị mới sáp nhập nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế thực hiện nhiệm vụ được ngay; thực hiện việc tổ chức đóng quân, canh phòng và xây dựng phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị. 

Đồng thời nhanh chóng kiện toàn tổ chức Đảng theo đúng hướng dẫn của cấp trên và đi vào hoạt động ngay để chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, thành lập các tổ chức quần chúng theo quy định; tổ chức quản lý quân số, vũ khí trang bị, phương tiện và duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. 

Bên cạnh đó, xây dựng tiến trình biểu huấn luyện, chuẩn bị vật chất bảo đảm huấn luyện, soạn thảo giáo án, bài giảng để tổ chức huấn luyện theo đúng thời gian; tổ chức hoàn chỉnh, tu sửa doanh trại, bếp nuôi quân, tiến hành tăng gia sản xuất theo hướng dẫn của ngành hậu cần.

Thiếu tướng Lương Văn Kiểm cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình thực hiện nghiêm việc quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí trang bị; kịp thời tham mưu, đề xuất với thủ trưởng cấp trên các nội dung có liên quan để hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.