In bài viết

Rà soát lại các đề án sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện, cấp xã, làm rõ phương án sắp xếp mang tính khả thi

09:37 - 08/04/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị thành phố Hải Phòng rà soát lại các đề án sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện, cấp xã, bảo đảm tính liên thông, tích hợp; làm rõ phương án sắp xếp mang tính khả thi; phương án sắp xếp cán bộ dôi dư; trụ sở, tài sản công; chế độ, chính sách đặc thù sau sắp xếp.

Rà soát lại các đề án sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện, cấp xã, làm rõ phương án sắp xếp mang tính khả thi- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu.

Sẽ không tổ chức HĐND 7 quận và 66 phường

Đoàn công tác Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã làm việc với thành phố Hải Phòng về việc xây dựng các đề án: Tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng; Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 – 2025 và một số nội dung liên quan đến công tác nội vụ.

Theo Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng, thành phố Hải Phòng sẽ không tổ chức HĐND 7 quận và 66 phường, thời gian thực hiện bắt đầu tư nhiệm kỳ 2026 - 2031 (khi tổ chức thực hiện chính quyền đô thị sẽ có 87 cán bộ giữ các chức danh chuyên trách HĐND quận, phường dôi dư, phải bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chế độ chính sách).

Rà soát lại các đề án sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện, cấp xã, làm rõ phương án sắp xếp mang tính khả thi- Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc họp

Thành lập thành phố Thủy Nguyên, quận An Dương, mở rộng quận Hồng Bàng

Về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 – 2025, hiện nay, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp, thành lập, điều chỉnh ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. 

Theo đó đa số cử tri đều đồng tình, ủng hộ, thống nhất cao với phương án sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính và tên gọi của các ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp, với tỷ lệ cử tri đồng ý là 99,04%.

Về đề án thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên, phương án là thành lập thành phố Thủy Nguyên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và qui mô dân số của huyện Thủy Nguyên; điều chỉnh 1 phần diện tích tự nhiên của phường Đông Hải 1, quận Hải An thuộc khu vực đảo Vũ Yên nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính được rõ ràng, ổn định lâu dài và thuận lợi cho công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực đảo Vũ Yên; sắp xếp 37 đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên để thành lập 21 ĐVHC cấp xã (17 phường và 04 xã mới), giảm 16 ĐVHC cấp xã.

Rà soát lại các đề án sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện, cấp xã, làm rõ phương án sắp xếp mang tính khả thi- Ảnh 3.

Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng Nguyễn Thị Thu phát biểu tại buổi làm việc.

Về đề án thành lập ĐVHC quận tại huyện An Dương: thành lập quận An Dương trên cơ sở sắp xếp 16 ĐVHC xã, thị trấn thuộc huyện An Dương để thành lập 10 phường thuộc quận An Dương và điều chỉnh nguyên trạng 03 xã (Đại Bản, An Hồng, An Hưng) thuộc huyện An Dương về quận Hồng Bàng.

Điều chỉnh địa giới huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng với phương án: điều chỉnh nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 xã (Đại Bản, An Hồng, An Hưng) thuộc huyện An Dương về quận Hồng Bàng quản lý và thành lập 03 phường (Đại Bản, An Hồng, An Hưng) thuộc quận Hồng Bàng; sắp xếp, nhập 03 phường (Hạ Lý, Trại Chuối và Thượng Lý) trên địa bàn quận Hồng Bàng để thành 1 phường mới.

Rà soát lại các đề án sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện, cấp xã, làm rõ phương án sắp xếp mang tính khả thi- Ảnh 4.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

 Tiếp tục rà soát để điều chỉnh, bổ sung các đề án, bảo đảm thận trọng, khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả rất nổi bật mà thành phố Hải Phòng đạt được trong nửa nhiệm kỳ và những tháng đầu năm nay. 

Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của người đứng đầu, của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác chuẩn bị các đề án, bảo đảm tính toàn diện, công phu, bao trùm và đồng bộ, cơ bản đến thời điểm này đều bám sát tiến độ. 

Đồng thời cũng ghi nhận những kết quả trong hoạt động của ngành nội vụ thành phố thời gian qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH thành phố.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ giai đoạn tới rất quan trọng, với khối lượng công việc rất lớn, Bộ trưởng cho rằng thành phố cần tiếp tục có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, bám sát nghị quyết NQ 45 và các NQ của Trung ương; tiếp tục rà soát để điều chỉnh, bổ sung các đề án, bảo đảm thận trọng, khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao.

Rà soát lại các đề án sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện, cấp xã, làm rõ phương án sắp xếp mang tính khả thi- Ảnh 5.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Bộ trưởng đề nghị thành phố rà soát lại các đề án sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện, cấp xã, bảo đảm tính liên thông, tích hợp; làm rõ phương án sắp xếp mang tính khả thi; phương án sắp xếp cán bộ dôi dư; trụ sở, tài sản công; chế độ, chính sách đặc thù sau sắp xếp. 

Song song với đó, tập trung thực hiện các đề án thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên; điều chỉnh ĐVHC quận Hồng Bàng và huyện An Dương. Bộ sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch liên ngành với Bộ Xây dựng, thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể để phối hợp, đôn đốc, cùng giải quyết những vướng mắc.

Rà soát lại các đề án sắp xếp lại ĐVHC cấp huyện, cấp xã, làm rõ phương án sắp xếp mang tính khả thi- Ảnh 6.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu

Thành phố nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng Lê Tiến Châu bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ phối hợp, hỗ trợ thành phố Hải Phòng trong việc xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù thuộc ngành Nội vụ; giải quyết vấn đề địa giới hành chính; phối hợp xây dựng kế hoạch liên thông giữa các bộ, ngành trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng. 

Đồng thời khẳng định, Hải Phòng sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ.