In bài viết

Quy định giá dịch vụ đào tạo lái xe ô tô B2 từ năm 2024

13:08 - 06/12/2023

(Chinhphu.vn) - Giá dịch vụ đào tạo lái xe ô tô B2 là 15,59 triệu đồng/người/khóa học; thiết kế tạo mẫu tóc 16,95 triệu đồng/người/khóa học; may công nghiệp 5,89 triệu đồng/người/khóa học; điện dân dụng 7,545 triệu đồng/người/khóa học;...

Ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ 14, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ đào tạo đối với 30 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của thành phố Hà Nội; Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Thời gian thực hiện từ năm 2024. 

Dưới đây là giá dịch vụ đào tạo đối với 30 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Quy định giá dịch vụ đào tạo lái xe ô tô B2 từ năm 2024- Ảnh 1.

Quy định giá dịch vụ đào tạo lái xe ô tô B2 từ năm 2024- Ảnh 2.