In bài viết

Quảng Bình hỗ trợ học phí cho học sinh Trung học Phổ thông

16:13 - 23/11/2023

(Chinhphu.vn) - Học sinh các Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục thuộc dự toán ngân sách tỉnh năm 2023.

Với số tiền cấp hỗ trợ trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tỉnh yêu cầu, các Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm sử dụng nguồn ngân sách nhà nước đúng mục đích, thực hiện thanh quyết toán tài chính theo đúng chế độ quy định.

Đây là năm thứ hai, tỉnh Quảng Bình thông qua nghị quyết miễn học phí cho học sinh trên địa bàn để chia sẻ, giảm bớt khó khăn cùng người dân.

Năm học 2023 - 2024, học sinh ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển trên địa bàn được tỉnh Quảng Bình được miễn học phí cả năm. 

Các khu vực còn lại, học sinh được miễn học phí kỳ 1. Các cơ sở giáo dục Mầm non và phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên bị giảm thu từ nguồn học phí sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung ngân sách hỗ trợ kinh phí.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình, năm học 2023 - 2023, toàn tỉnh có 575 trường học, trong đó, có 561 trường công lập với trên 233.500 học sinh các cấp, mức học phí dao động trong khoảng từ 80.000 - 370.000 đồng/học sinh/tháng./.