In bài viết

Dự kiến tăng phí sát hạch lái xe từ 10-20%

18:02 - 04/01/2023

(Chinhphu.vn) - Qua gần 9 năm thực hiện, mức thu phí sát hạch lái xe đã không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng mức phí sát hạch lái xe từ 10-20% so với mức phí hiện hành.

Dự kiến tăng phí sát hạch lái xe từ 10-20% - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng mức phí sát hạch lái xe từ 10-20% so với mức phí hiện hành.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Cần thiết điều chỉnh tăng mức phí

Bộ Tài chính cho biết, mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại Thông tư số 188/2016/TT-BTC được ban hành trên cơ sở giữ nguyên mức thu quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Qua gần 9 năm thực hiện, mức thu phí sát hạch lái xe đã không còn phù hợp với thời điểm hiện tại do đã có rất nhiều biến động về giá, như: mức lương tối thiểu tăng từ 1.050.000 đồng lên 1.490.000 đồng (40%); nhiên liệu; giá vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công việc thu phí từ năm 2013 đến nay đã tăng đáng kể.

Ngoài việc các chi phí quản lý chung đã tăng, trong thời gian qua hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động sát hạch lái xe đã có bổ sung, sửa đổi nhiều quy định mới yêu cầu về hiện đại hóa để nâng cao chất lượng công tác sát hạch, như:

Quy định lắp đặt thiết bị sát hạch trên xe sát hạch đường trường, xây dựng thêm bài sát hạch "ghép ngang vào nơi đỗ đối với hạng B1, B2", lắp đặt hệ thống camera giám sát nội dung sát hạch lái xe trên sân sát hạch, quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Quy định trung tâm sát hạch lái xe phải đầu tư thiết bị để cài đặt phần mềm sát hạch lái xe mô phỏng và thực hiện sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông từ ngày 01/6/2022 (quy định tại Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe).

Vì vậy, cần điều chỉnh tăng mức thu phí và bổ sung quy định thu phí đối với hoạt động sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Điều chỉnh tăng mức phí từ 10-20%

Theo đó, dự thảo điều chỉnh tăng mức phí sát hạch lái xe từ 10-20% mức phí hiện hành quy định tại Thông tư số 188/2016/TT-BTC (riêng sát hạch lý thuyết lái xe mô tô tăng 50%).

Cụ thể, đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4): Phí sát hạch lý thuyết sẽ là 60.000 đồng/lần thay cho mức 40.000 đồng/lần hiện nay; phí sát hạch thực hành sẽ là 70.000 đồng/lần thay cho mức 50.000 đồng/lần hiện nay.

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): Phí sát hạch lý thuyết từ 90.000 đồng/lần tăng lên mức 100.000 đồng/lần; phí sát hạch thực hành trong hình từ 300.000 đồng/lần tăng lên mức 350.000 đồng/lần.

Dự thảo cũng bổ sung mức phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông 100.000 đồng/lần.

Áp dụng thống nhất trên cả nước

Dự thảo nêu rõ, mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được áp dụng thống nhất trên cả nước khi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương hay địa phương quản lý) tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.