In bài viết

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

09:55 - 12/07/2024

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN- Ảnh 1.

 Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. 

Hiện nay lương của giáo viên được tính theo công thức: 

Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Vậy, từ ngày 1/7, lương của giáo viên sẽ là bao nhiêu? 

Bảng lương giáo viên Mầm non từ 1/7/2024

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN- Ảnh 2.

Bảng lương giáo viên Tiểu học từ 1/7/2024

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN- Ảnh 3.

Bảng lương giáo viên Trung học cơ sở từ 1/7/2024

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN- Ảnh 4.

Bảng lương giáo viên Trung học phô thông từ 1/7/2024

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN- Ảnh 5.