In bài viết

Điều chuyển Sư đoàn 304 về Quân khu 2: Nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, không để xáo trộn đội ngũ cán bộ

05:40 - 09/08/2023

(Chinhphu.vn) - Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo các cơ quan của Quân khu hướng dẫn, chỉ đạo Sư đoàn 304 nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế. Sư đoàn 304 thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế, quy định công tác cán bộ, không để xáo trộn đội ngũ cán bộ.

Điều chuyển Sư đoàn 304: Nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, không để xáo trộn đội ngũ cán bộ - Ảnh 1.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 304.

Nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế

Ngày 7/8, tại Sư đoàn 304, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 vừa tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho Sư đoàn. Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 2.

Tại hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Chương biểu dương các cơ quan Quân khu 2 đã tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo tiếp nhận Sư đoàn 304 từ Quân đoàn 2 đúng quy định.

Để tham mưu, chỉ đạo, giúp đỡ Sư đoàn 304 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu các cơ quan Quân khu theo chức năng, nhiệm vụ, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Sư đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và bổ sung các nhiệm vụ mới sau khi về trực thuộc Quân khu. 

Hướng dẫn, chỉ đạo Sư đoàn 304 nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, bảo đảm các hoạt động của Sư đoàn. 

Không để xáo trộn đội ngũ cán bộ

Đối với Sư đoàn 304, phải tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ củng cố cơ quan, đơn vị sau khi điều chuyển về Quân khu 2. 

Tổ chức quán triệt cho cơ quan, đơn vị nắm chắc Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và hướng dẫn thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2023 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện. 

Chỉ đạo xây dựng văn kiện bắn đạn thật trong diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 2 cấp về động viên trên bản đồ; điều chỉnh lại hệ thống kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” ở các cấp theo đúng hướng dẫn của các cơ quan Quân khu 2. 

Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế, quy định công tác cán bộ, không để xáo trộn đội ngũ cán bộ. 

Sẵn sàng triển khai, thực hiện kế hoạch sáp nhập khi có quyết định

Nghiên cứu vị trí đóng quân của Trung đoàn 9, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2 xem xét, quyết định. 

Điều chỉnh bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho các phương án, nhiệm vụ quân sự, sẵn sàng triển khai, thực hiện kế hoạch sáp nhập khi có quyết định của Bộ. 

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng và đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn dược cho các nhiệm vụ và phối hợp với các cơ quan hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe ô tô quân sự… 

Về thời gian hoàn thành, Trung tướng Phạm Hồng Chương yều cầu các cơ quan Quân khu 2 và Sư đoàn 304 phải hoàn thành các nhiệm vụ, văn bản, thủ tục pháp lý trong tháng 9 năm 2023.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Tư lệnh Quân khu 2 cũng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 304 chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn và các lực lượng, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời xử trí các tình huống không để bị động, bất ngờ, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa bàn ngày càng vững mạnh.

Theo Quân khu 2