In bài viết

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, nâng trần quân hàm, bổ sung phụ cấp đối với sĩ quan quân đội

08:03 - 10/09/2023

(Chinhphu.vn) - Sư đoàn 5 đề xuất nâng trần quân hàm của sĩ quan giữ chức vụ phó chỉ huy cấp tiểu đoàn, phó thủ trưởng cơ quan trung đoàn; tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân hàm cấp Thiếu tá, Trung tá; bổ sung quy định về phụ cấp trách nhiệm đối với sĩ quan giữ chức vụ trợ lý cấp tiểu đoàn, cơ quan trung đoàn, sư đoàn.

Đề xuất nâng trần quân hàm, tăng tuổi nghỉ hưu, bổ sung phụ cấp trách nhiệm sĩ quan quân đội - Ảnh 1.

Sư đoàn 5, Quân khu 7 vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 5 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản của cấp trên về thực hiện luật. 

Nổi bật là đơn vị thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về chính trị, quân sự, chuyên môn cho đội ngũ sĩ quan, xây dựng đội ngũ sĩ quan có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Sư đoàn 5 luôn quan tâm lắng nghe tâm tư, tình cảm, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với sĩ quan tại ngũ và hậu phương gia đình sĩ quan, nhất là sĩ quan có hoàn cảnh gia đình khó khăn…

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật Sĩ quan trong thời gian qua.

Đồng thời đề xuất, kiến nghị những nội dung, giải pháp khắc phục và sửa đổi Luật Sĩ quan trong thời gian tới như: Nâng trần quân hàm của sĩ quan giữ chức vụ phó chỉ huy cấp tiểu đoàn, phó thủ trưởng cơ quan trung đoàn; tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân hàm cấp Thiếu tá, Trung tá; bổ sung quy định về phụ cấp trách nhiệm đối với sĩ quan giữ chức vụ trợ lý cấp tiểu đoàn, cơ quan trung đoàn, sư đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Chí Tâm, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 ghi nhận, biểu dương Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sĩ quan trong thời gian qua.

Đồng thời đề nghị Sư đoàn 5 tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Luật Sĩ quan; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thường xuyên quan tâm động viên cấp dưới, nhất là đội ngũ sĩ quan trẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 yêu cầu, đối với đội ngũ sĩ quan phải luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, xác định rõ thái độ, động cơ phấn đấu, rèn luyện trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.