In bài viết

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023

19:43 - 25/05/2023

(Chinhphu.vn) - Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023, cập nhật đến ngày 25/5/2023.

Cụ thể, danh sách này có 54 Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 khu vực miền Bắc; 7 Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 khu vực miền Trung và 30 Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 khu vực miền Nam.

Cụ thể, danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 khu vực miền Bắc:

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 - Ảnh 1.

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 - Ảnh 2.


Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 khu vực miền Trung:

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 - Ảnh 3.

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 khu vực miền Nam:

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 - Ảnh 4.

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 - Ảnh 5.

*Theo lịch của Hội đồng Giáo sư nhà nước, hạn cuối cùng các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 tại cơ sở giáo dục đại học là ngày 28/4.

Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở là ngày 30/6. 

Ứng viên của cơ sở giáo dục đại học không thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở cần nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng cơ sở có ngành ứng viên đăng ký.Các Hội đồng giáo sư cơ sở tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 từ ngày 3/7 đến 28/7.

Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 từ ngày 25/10 đến 31/10.

Năm 2022, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho 383 ứng viên, trong đó có 34 Giáo sư và 349 Phó Giáo sư.