In bài viết

Công bố quyết định tổ chức lại, điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

14:47 - 21/02/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương; tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sư cấp tỉnh.

Công bố quyết định tổ chức lại, điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- Ảnh 1.

Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 trao các quyết định nhân sự cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập và tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Theo các Quyết định, giải thể Ban Khoa học quân sự; sáp nhập và tổ chức lại Phòng hậu cần, Phòng kỹ thuật thành Phòng hậu cần - kỹ thuật; tổ chức lại Đại đội Trinh sát, Đại đội Thiết giáp thành Đại đội Trinh sát cơ giới; Trung đội Công binh thành Đại đội Công binh; tổ chức lại Trung đoàn bộ binh khung thường trực thành Trung đoàn bộ binh; công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ ở các vị trí, chức danh các đơn vị mới được sáp nhập theo quy định.

Sau khi công bố các quyết định, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện điều động, bổ nhiệm cán bộ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch thường xuyên của đơn vị theo đúng quy định; xây dựng nền nếp chính quy theo đúng Chỉ thị 79/CT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Công bố quyết định tổ chức lại, điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- Ảnh 2.

Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh chúc mừng các đơn vị nhận quyết định.

Nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; thực hiện tốt nhiệm vụ giao, nhận quân

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận, biểu dương Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động quán triệt và triển khai nghiêm túc chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương; tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Để thực hiện tốt việc tổ chức lại cơ quan quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, đồng chí đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20 của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, các kế hoạch triển khai của Quân khu 3. 

Nhanh chóng kiện toàn, ổn định biên chế, kiểm tra, kiểm soát, bàn giao, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị cơ sở vật chất. Trước mắt thực hiện tốt nhiệm vụ giao, nhận quân năm 2024 đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao.

Công bố quyết định tổ chức lại, điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- Ảnh 3.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh. 

Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đơn vị; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Ninh làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng và các công trình quân sự, quốc phòng, hệ thống doanh trại, đơn vị; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền xây dựng, điều chỉnh, kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, nội dung và chương trình huấn luyện theo đúng quy định; nắm chắc tình hình, địa bàn không để bị động, bất ngờ trước các tình huống./.