In bài viết

Công bố quyết định tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương

10:32 - 23/02/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cấp tỉnh và quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương.

Công bố quyết định tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương- Ảnh 1.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần-Kỹ thuật và các quyết định về việc tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cấp tỉnh.

Các quyết định quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương và ban hành biểu tổ chức, biên chế cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cấp tỉnh hạng 1, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh cấp huyện hạng 1, hạng 2 và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4 đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế theo quy định; chú trọng việc bố trí, sắp xếp nhân sự các cấp, điều chỉnh, bổ sung quân số, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị được tổ chức lại còn thiếu và thành lập mới, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 

Cùng với ổn định tổ chức, biên chế về mặt chính quyền, kịp thời kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đối với Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và một số tổ chức cấp phân đội được sáp nhập, tổ chức lại, thành lập mới, cấp ủy, người chỉ huy cần quán triệt sâu sắc, đổi mới phương pháp, tác phong trong công tác lãnh đạo, điều hành, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.