In bài viết

Công bố 33 quyết định về công tác tổ chức, nhân sự Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

11:38 - 02/03/2024

(Chinhphu.vn) - Đảng ủy Quân sự Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ và công tác tổ chức.

Công bố 33 quyết định về công tác tổ chức, nhân sự Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố- Ảnh 1.

Đại tá Phạm Ngọc Quang trao quyết định cho các cán bộ.

Đảng ủy Quân sự Thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai 33 quyết định công tác cán bộ và công tác tổ chức theo Quyết định số 277/QĐ-BQP ngày 18/1/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về việc tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh”.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự thành phố triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ và kiện toàn tổ chức của các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức biên chế.

Thường xuyên xây dựng mối đoàn kết nội bộ thống nhất, phát huy tốt vai trò trách nhiệm; tăng cường công tác giáo dục chính trị, quan tâm công tác tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị mới sáp nhập… 

Các cán bộ tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đảng viên, quân nhân cách mạng; xác định tốt tư tưởng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Công bố 33 quyết định về công tác tổ chức, nhân sự Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố- Ảnh 2.

Đại tá Trần Minh Trang trao quyết định bổ nhiệm, điều động cho cán bộ sau khi sáp nhập tổ chức lại cơ quan, đơn vị.

Công bố các quyết định về tổ chức, nhân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long

Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Công bố các quyết định về việc ban hành tổ chức, biên chế các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, biên chế cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh hạng 2 và Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện hạng 1, hạng 2. 

Đồng thời, công bố, trao các quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long về điều động, bổ nhiệm cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp.

Việc tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là một chủ trương lớn, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển đảm bảo theo định hướng “Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bảo đảm cho quân đội có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm các quyết định của Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng; nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, phân công, giao việc cụ thể, đúng chức năng, nhiệm vụ.

Trong quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí; kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, chế độ quy định của quân đội và của đơn vị.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, thiên tai; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.