In bài viết

Bộ GTVT trả lời kiến nghị về cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến

21:31 - 28/08/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải trả lời cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị về việc cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến.

Bộ GTVT trả lời kiến nghị về cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến - Ảnh 1.

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến với dung kiến nghị như sau: 

“Cử tri cho rằng việc cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến gặp nhiều khó khăn, do đó dẫn đến tình trạng quá tải ở các điểm đổi giấy phép lái xe trực tiếp. 

Cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm, thực hiện và chỉ đạo sớm rà soát, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tại cơ sở cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp; tuyên truyền phổ biến đến người dân về việc sử dụng các phần mềm đi kèm với bảo mật thông tin cá nhân, tổ chức…”

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Theo Bộ GTVT, thời gian qua, Bộ GTVT đã tiếp thu ý kiến của một số tỉnh, thành phố góp ý liên quan đến nội dung này (trong đó có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh), Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ; đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan giải quyết khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với các khó khăn, vướng mắc trong cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 07/2013/TT-BGTVT ngày 03/5/2013) chỉ đạo Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh chủ động nghiên cứu, triển khai các giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc nêu trên. 

Trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân các nội dung cử tri đã kiến nghị và không ngừng hoàn thiện hệ thống phần mềm cấp, đổi giấy phép lái xe để thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến.