In bài viết

Bộ GTVT nói về việc tách Tổng cục Đường bộ

19:19 - 05/07/2022

(Chinhphu.vn) - Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, báo chí đề nghị cơ quan chức năng cho biết "quan điểm về đề xuất tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều?".

Bộ GTVT nói về việc tách Tổng cục Đường bộ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa đáp ứng được tất cả các tiêu chí của 1 Tổng cục.

Rà soát, thu gọn đầu mối

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông nêu rõ: Việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan quản lý của Bộ Giao thông vận tải trong đó có Tổng cục Đường bộ Việt Nam nằm trong chỉ đạo chung của Chính phủ cũng như các bộ ngành khác. Trong nhiệm kỳ mới tiến hành rà soát lại cơ cấu tổ chức, chức năng bộ máy và trình lại để có điều chỉnh những văn bản pháp luật về nội dung quy định có liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ ngành đó.

Bộ Giao thông vận tải đã trình và được các bộ ngành như: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan làm việc và cho ý kiến với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình rà soát để trình Chính phủ.

Hiện tại, nếu được xem xét quyết định thì sẽ nghiêm túc thực hiện theo phê duyệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nêu rõ: Theo chủ trương chung của Đảng, phải rà soát các đầu mối của đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết 18, 19.

Nhiệm kỳ mới bao giờ cũng phải rà soát cơ cấu nhiệm vụ, chức năng bộ máy các đơn vị đáp ứng được những yêu cầu chung của Đảng.

Trong nhiệm kỳ mới, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện việc rà soát này và đã thu gọn các đầu mối. Đặc biệt là một số vụ có chức năng tương đối tương đồng, Bộ đã đề xuất ghép để đảm bảo tập trung cho quản lý và cũng để giảm các đầu mối.

Thứ hai là xem xét giảm các cục, đơn vị có thể đưa về các địa phương như Cục Y tế. Cũng như chỉ đạo chung là trong các vụ thì không có phòng. Cái gì chung thì chắc các bộ ngành khác cũng tương tự Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện trình lên Chính phủ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa đáp ứng được tất cả các tiêu chí của Tổng cục

Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, qua quá trình rà soát, so sánh với các tiêu chí của một Tổng cục thì Tổng cục chưa đáp ứng được tất cả các tiêu chí. 

Có đề xuất là không duy trì Tổng cục mà xây dựng là một Cục tương tự như các cục quản lý chuyên ngành khác của ngành giao thông vận tải.

Thứ trưởng cho biết ngành giao thông vận tải có 5 lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải. 

Cục Đường bộ Việt Nam tách từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam vẫn là cục chuyên ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Trong quy trình đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng đề xuất, sau đó lên Đảng bộ xem xét, sau các cơ quan liên quan xem xét hình thành một Cục nhưng đó không phải là cục chuyên ngành mà là cơ quan chuyên trách về lĩnh vực đầu tư phát triển đường cao tốc và khai thác đường cao tốc. Còn cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ vẫn là Cục Đường bộ Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết, Nghị quyết 13 của Đảng xác định đến năm 2030, đầu tư, khai thác 5.000 km đường cao tốc. Rồi theo quy hoạch chung của đường bộ, cao tốc ở Việt Nam lâu dài, chắc khoảng độ 9.000-10.000 km.

Thứ trưởng khẳng định, đề xuất của Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở có những định hướng cho phát triển, quản lý khai thác đường cao tốc. Điều này phù hợp với việc hướng tới tách dần Bộ Giao thông vận tải ra khỏi chủ đầu tư. Bộ chỉ làm quản lý nhà nước, quản lý, chủ quản, duyệt các dự án. Còn chủ đầu tư sẽ có các cơ quan, đơn vị đầu mối.

Sau này, các đơn vị này quản lý khai thác theo hướng đối với đường cao tốc thì có tính chất thương mại rất cao, sau đó sẽ xem xét theo hướng thu hút các thành phần vào quản lý khai thác, kể cả những dự án do Nhà nước đầu tư công cũng có thể hướng tới đấu thầu, nhượng quyền, cho thuê khai thác./.