In bài viết

Bạc Liêu tái lập 4 sở

18:04 - 13/12/2022

(Chinhphu.vn) - Ngày 13/12, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã thông qua việc tách 2 sở chuyên ngành sau 4 năm sáp nhập.

Bạc Liêu tái lập 4 sở - Ảnh 1.

Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ sẽ được tách ra làm hai sở: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ

Cụ thể,  Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ sẽ tái lập trở lại thành 4 sở như cũ gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông.

Dự kiến, các sở này sẽ đi vào hoạt động trong quý 1.2023.

Theo Đề án, việc tách 4 sở chuyên ngành cũng  quy định cụ thể vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; biên chế và trụ sở làm việc của từng đơn vị. 

Trong đó, tổ chức bộ máy lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Riêng Sở Thông tin và Truyền thông nếu có Giám đốc biệt phái sẽ được bổ sung thêm 1 Phó Giám đốc. Dự kiến bố trí tại trụ sở cũ của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tổ chức bộ máy lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Dự kiến trụ sở làm việc tại nơi 2 đơn vị này đang làm việc, hoạt động.

Đề án cũng cho rằng, sau 4 năm hoạt động của Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tồn tại nhiều bất cập, chưa phù hợp với thông lệ chung; không đồng nhất quản lý từ trung ương đến địa phương…