In bài viết

Trước ngày 1/7, tích hợp tài khoản VNeID thực hiện các thủ tục về đăng ký tàu cá, khai thác thủy sản

09:48 - 10/04/2024

(Chinhphu.vn) - Trước 1/7/2024, hoàn thành tích hợp sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập và thực hiện các thủ tục về đăng ký tàu cá, khai thác thuỷ sản.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Trong đó, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết, nguồn nước; khẩn trương hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai các giải pháp cụ thể phòng, chống mưa đá, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. 

Phối hợp với các địa phương rà soát, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương.

Tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin về sản lượng sản xuất, tiêu thụ nông sản và nhu cầu thị trường để chủ động xây dựng kịch bản, kịp thời có giải pháp định hướng, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, hạn chế tình trạng cung vượt cầu gây mất kiểm soát giá cả. 

Tích cực hướng dẫn các địa phương xây dựng các vùng nguyên liệu, sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng hàng hóa.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và các cơ quan có liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT và các văn bản khác có liên quan thuộc thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thủ tục công bố hợp quy thuốc thú y, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh cho vật nuôi do vướng mắc về thủ tục công bố hợp quy;

Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền phương án giải quyết bất cập trong thủ tục công bố hợp quy thuốc thú y, kiên quyết cắt bỏ thủ tục hành chính không phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp; hoàn thành trước ngày 15/4/2024.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan và các địa phương ven biển đẩy mạnh triển khai các giải pháp về chống khai thác IUU;

Khẩn trương xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện IUU kể từ sau đợt kiểm tra lần thứ 4 (tháng 10 năm 2023) đến nay, gửi Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) trước ngày 10/4/2024; chuẩn bị chu đáo để làm việc với Đoàn thanh tra lần thứ 5 của EC và gỡ Thẻ vàng trong năm 2024.

Liên thông dữ liệu đăng ký tàu cá, nhật ký khai thác thuỷ sản để khai báo lưu trú cho các thuyền viên

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an đồng bộ dữ liệu nghề cá quốc gia (tàu đánh cá, chủ tàu và các thuyền viên trên tàu) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu; hoàn thành trước ngày 30/5/2024. 

Chuẩn bị hạ tầng và thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để liên thông dữ liệu đăng ký tàu cá, nhật ký khai thác thuỷ sản để khai báo lưu trú cho các thuyền viên, chủ tàu thuyền trên tàu cá; tích hợp sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập và thực hiện các thủ tục về đăng ký tàu cá, khai thác thuỷ sản; hoàn thành trước 01/7/2024.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và cơ quan, địa phương, doanh nghiệp liên quan hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 và Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 1756/VPCP-ĐMDN ngày 19/3/2024.

Rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn về độ nhiễm mặn của đất nông nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản…, trước ngày 20/4/2024 có ý kiến chính thức để Bộ Giao thông vận tải và các chủ đầu tư làm căn cứ triển khai sử dụng cát biển cho các dự án giao thông.