In bài viết

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

07:13 - 07/12/2023

(Chinhphu.vn) - Triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội, Học viện Lục quân tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới- Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu chúc mừng Trung tướng Đỗ Văn Bảnh và Thiếu tướng Trần Danh Khải

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1345/QĐ-TTg ngày 14/11/2023 về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Lục quân giữ chức Chính ủy Học viện Quốc phòng.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 645/QĐĐ-BQP ngày 14/11/2023 về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Quân đoàn 2 giữ chức vụ Chính ủy Học viện Lục quân.

Thực hiện các quyết định nêu trên Trung tướng Đỗ Văn Bảnh đã bàn giao cho Thiếu tướng Trần Danh Khải chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân. 

Đồng chí Trần Danh Khải đã tiếp nhận đầy đủ toàn bộ nội dung bàn giao và chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành công việc của Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân ngay sau hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chúc mừng Trung tướng Đỗ Văn Bảnh và Thiếu tướng Trần Danh Khải

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chúc mừng Trung tướng Đỗ Văn Bảnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân, được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Học viện Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Trần Danh Khải luôn nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích trong công tác và được Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Chính ủy Học viện Lục quân.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Danh Khải được đào tạo cơ bản tại Trường Sĩ quan Pháo binh, Học viện Chính trị, Học viện Quốc phòng. Trưởng thành từ đơn vị cơ sở, đã qua các chức vụ chỉ huy từ đại đội đến cấp quân đoàn, có nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy, quản lý đơn vị và chỉ đạo tiến hành công tác đảng, công tác chính trị.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới- Ảnh 3.

Giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Trần Danh Khải, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu tin tưởng: “Với sự nỗ lực của bản thân và kinh nghiệm tích lũy được qua thời gian, cương vị công tác, cùng với sự ủng hộ của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện, đồng chí sẽ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị mới".

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu cũng yêu cầu Học viện Lục quân, trong thời gian tới, cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, đào tạo, trọng tâm là nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Nghị quyết số 1657-NQ/TW của Quân ủy Trung ương về “Đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới”. 

Xây dựng nhà trường chính quy, vững mạnh toàn diện, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt. Xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bộ đội./.