In bài viết

Tiếp tục giảm kịch sàn thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, nhiên liệu bay

10:11 - 02/01/2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 30/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 (Nghị quyết số 30) về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Tiếp tục giảm kịch sàn thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, nhiên liệu bay - Ảnh 1.

Theo Nghị quyết số 30 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, kể từ 1/1/2023 đến hết 31/12/2023, mức thuế bảo vệ môi trường tiếp tục áp dụng mức giảm kịch sàn đối với xăng dầu, nhiên liệu bay. 

Cụ thể, mức thuế BVMT được áp dụng đối với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít; dầu diesel là 1.000 đồng/lít. 

Bên cạnh đó, thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa là 600 đồng/lít; dầu mazut là 1.000 đồng/lít; dầu nhờn là 1.000 đồng/lít và mỡ nhờn là 1.000 đồng/lít.

Dự kiến từ ngày 01/01/ 2024, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, nhiên liệu bay trở lại thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 6/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 30 có hiệu lực thi hành. 

Đồng thời, không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày Nghị quyết số 30 có hiệu lực đến hết 31/12/2023.

Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 14055/BTC-CST chỉ đạo cơ quan thuế và hải quan triển khai thực hiện Nghị quyết

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục thuế, Cục hải quan thực hiện tốt Nghị quyết số 30. 

Đồng thời, Bộ Tài chính yêu cầu các Tổng cục chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo hệ thống quản lý thuế, phần mềm ứng dụng hỗ trợ để người nộp thuế kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được thuận lợi, đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục thuế, Cục hải quan các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 30 kể từ ngày 1/1/2023.