In bài viết

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính '3 trong 1' với trẻ em dưới 6 tuổi sẽ không quá 4 ngày

22:15 - 09/01/2024

(Chinhphu.vn) - Thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” không quá 04 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính '3 trong 1' với trẻ em dưới 6 tuổi sẽ không quá 4 ngày - Ảnh 1.

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Nghị định quy định về hồ sơ, quy trình liên thông điện tử thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Trong đó, với nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, hồ sơ gồm:

1- Tờ khai điện tử (Mẫu số 01 kèm theo).

Các thông tin trong tờ khai điện tử đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, hệ thống thông tin có liên quan, được Phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự động.

Biểu mẫu điện tử của từng thủ tục sẽ được Phần mềm dịch vụ công liên thông tự động phân tách để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

2- Giấy chứng sinh điện tử do cơ sở y tế cấp được chia sẻ tự động từ Cơ sở dữ liệu của ngành y tế (qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời gian Bộ Y tế chưa xây dựng hạ tầng) với Phần mềm dịch vụ công liên thông. Trường hợp chưa có giấy chứng sinh điện tử thì người dân phải số hóa giấy tờ này để đính kèm hồ sơ.

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì người dân đính kèm văn bản có xác nhận của người làm chứng được ký số, nếu văn bản này không phải là bản điện tử ký số, có giá trị pháp lý thì phải số hóa giấy tờ này để đính kèm hồ sơ; trường hợp không có người làm chứng thì phải cam đoan về việc sinh là có thực trong tờ khai.

3- Tờ khai điện tử thay đổi thông tin cư trú (theo mẫu CT01), trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Người dân không phải đến cơ quan đăng ký thường trú nộp lại bản chính giấy tờ này, việc xác nhận đồng ý được thực hiện qua tài khoản VNeID của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc ký số điện tử hoặc qua nghiệp vụ kiểm tra, xác minh của công an khu vực.

Trường hợp nếu người kê khai là cha, mẹ đồng thời là chủ hộ hoặc chủ sở hữu hoặc người đại diện chỗ ở hợp pháp thì chỉ cần ký vào mục người kê khai.

4- Bản sao chụp giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Nộp hồ sơ

 Người dân đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, lựa chọn dịch vụ thông qua chức năng "Tìm kiếm" dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh hoặc bấm chọn mục "Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử" trên giao diện trang chủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng VNeID, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.

 Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng VNeID sẽ điều hướng tới Phần mềm dịch vụ công liên thông, tại đây, người dân hoàn thành tờ khai điện tử và đính kèm các giấy tờ (nếu có) theo quy định.

Tiếp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết

 Thông tin tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả sẽ được Phần mềm dịch vụ công liên thông gửi cho người dân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc thư điện tử.

Thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" không quá 04 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp phải xác minh thì không quá 06 ngày làm việc. Nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thời gian được tính bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo.

Thời gian người dân hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính nêu trên.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn thì phải xin lỗi bằng văn bản và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả thong qua Phần mềm dịch vụ công liên thông để gửi cho người dân.

 Việc đồng bộ hồ sơ giữa các hệ thống được thực hiện chậm nhất không quá 10 phút ngay sau khi giải quyết xong thủ tục. Cơ quan tiếp nhận thông tin, hồ sơ phải phản hồi trạng thái tiếp nhận trong thời gian không quá 2 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin dữ liệu từ Phần mềm dịch vụ công liên thông. Trong trường hợp quá thời gian trên mà chưa nhận được phản hồi thành công thì Phần mềm dịch vụ công liên thông gửi cảnh báo cho đầu mối kỹ thuật của các bên liên quan để thực hiện xử lý ngay trong ngày làm việc.

 Giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh

Sau khi hồ sơ đăng ký khai sinh điện tử được chuyển tới Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp, công chức Tư pháp - hộ tịch thực hiện các nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định: Công chức Tư pháp – hộ tịch thực hiện nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp. Thời gian giải quyết đăng ký khai sinh ngay trong ngày làm việc, kể từ khi Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp nhận đủ hồ sơ từ Phần mềm dịch vụ công liên thông.

Sau khi có kết quả đăng ký khai sinh, Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp tự động chuyển bản điện tử Giấy khai sinh đến Phần mềm dịch vụ công liên thông để hoàn thiện hồ sơ điện tử của các thủ tục hành chính tiếp theo và gửi kết quả cho người dân.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, đúng quy định: Cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh thông báo cho người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc thư điện tử thông qua Phần mềm dịch vụ công liên thông, trong đó nêu rõ lý do đối với các trường hợp hồ sơ không được tiếp nhận, các giấy tờ yêu cầu cần bổ sung đối với trường hợp hồ sơ yêu cầu bổ sung giấy tờ trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử trên hệ thống.

+ Việc liên thông điện tử giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ thao tác nghiệp vụ, cấp số định danh cá nhân, thực hiện trên các hệ thống nghiệp vụ do Bộ Tư pháp, Bộ Công an đang thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh liên quan đến cấp số định danh cá nhân, công chức Tư pháp – hộ tịch cập nhật vướng mắc trên Hệ thống. Bộ Công an (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) có trách nhiệm kiểm tra, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý và trả kết quả xử lý trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

 Giải quyết hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Sau khi bản điện tử Giấy khai sinh được cấp, Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp tự động chuyển Bản điện tử Giấy khai sinh sang Phần mềm dịch vụ công liên thông để chuyển hồ sơ điện tử (bao gồm biểu mẫu, tờ khai người dân đã kê khai) đến Hệ thống thông tin ngành Bảo hiểm xã hội để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định: Cán bộ Bảo hiểm xã hội thực hiện các nghiệp vụ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên Hệ thống thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội. Thời gian giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ điện tử từ Phần mềm dịch vụ công liên thông.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, đúng quy định: Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thông báo cho người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc thư điện tử thông qua Phần mềm dịch vụ công liên thông, trong đó nêu rõ lý do đối với các trường hợp hồ sơ không được tiếp nhận, các giấy tờ yêu cầu cần bổ sung đối với trường hợp hồ sơ yêu cầu bổ sung giấy tờ trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử trên hệ thống.

+ Trường hợp xác định hồ sơ không đúng quy định do lỗi của cơ quan cơ quan cấp Giấy khai sinh (đính nhầm bản điện tử giấy khai sinh), thì cơ quan Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thông báo và nêu rõ lý do cho cơ quan cấp Giấy khai sinh thông qua Phần mềm dịch vụ công liên thông; thực hiện đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID. Cơ quan có thẩm quyền để xảy ra tình trạng lỗi phải thực hiện khắc phục trong thời gian không quá một (01) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

 Giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú

Sau khi bản điện tử Giấy khai sinh được cấp, Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp tự động chuyển Bản điện tử Giấy khai sinh sang Phần mềm dịch vụ công liên thông để chuyển hồ sơ điện tử (bao gồm biểu mẫu, tờ khai người dân đã kê khai) đến Hệ thống thông tin quản lý cư trú để thực hiện đăng ký thường trú.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định: Cán bộ công an thực hiện các nghiệp vụ đăng ký thường trú trên Hệ thống thông tin quản lý cư trú của ngành công an. Thời gian giải quyết đăng ký thường trú không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điện tử từ Phần mềm dịch vụ công liên thông đối với trường hợp: (1) con về với cha, mẹ và cha, mẹ là chủ hộ, đồng thời là chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, (2) con về với cha, mẹ nhưng cha, mẹ không phải là chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp; đối với các trường hợp khác yêu cầu phải xác minh theo quy định của Luật Cư trú thì thời hạn giải quyết không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, đúng quy định: Cơ quan Công an thực hiện thông báo cho người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc thư điện tử thông qua Phần mềm dịch vụ công liên thông, trong đó nêu rõ lý do đối với các trường hợp hồ sơ không được tiếp nhận, các giấy tờ yêu cầu bổ sung đối với trường hợp hồ sơ yêu cầu bổ sung giấy tờ trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử trên hệ thống.

+ Trường hợp xác định hồ sơ không đúng quy định do lỗi của cơ quan cơ quan cấp Giấy khai sinh (đính nhầm bản điện tử giấy khai sinh), thì cơ quan Cơ quan Công an thực hiện thông báo và nêu rõ lý do cho cơ quan cấp Giấy khai sinh thông qua Phần mềm dịch vụ công liên thông; thực hiện đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID. Cơ quan có thẩm quyền để xảy ra tình trạng lỗi phải thực hiện khắc phục trong thời gian không quá một (01) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

Trả kết quả

 Trả kết quả điện tử

Bản điện tử Giấy khai sinh, Thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú và Thẻ bảo hiểm y tế được tự động gửi đến người thực hiện thủ tục hành chính tại kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

 Trả kết quả bản giấy

a) Kết quả giải quyết bản giấy của Giấy khai sinh, Thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú và Thẻ bảo hiểm y tế (nếu có) được các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chuyển đến Bộ phận Một cửa cấp xã (lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch) để trả cho người dân theo yêu cầu của người dân khi đăng ký trên Phần mềm dịch vụ công liên thông, trừ trường hợp nơi đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế không cùng trên địa bàn một huyện thì được trả tại Bộ phận một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Chậm nhất trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ khi có kết quả giải quyết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phải chuyển đển Bộ phận Một cửa cấp xã để trả cho người dân.

Cán bộ Bộ phận Một cửa cấp xã căn cứ theo đề nghị của người dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản giấy và bản sao, trích lục (nếu có) cho người dân theo quy định.

Khi nhận Giấy khai sinh, người có yêu cầu đăng ký khai sinh kiểm tra thông tin trên Giấy khai sinh, trong Sổ đăng ký khai sinh và ký tên vào Sổ đăng ký khai sinh.

Trường hợp người dân có nhu cầu nhận riêng lẻ từng kết quả giải quyết bản giấy (nếu có) theo tiến độ giải quyết thì được trả tại Bộ phận một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp người dân có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, cơ quan cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm trả kết quả cho người dân theo quy định pháp luật về trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐIỆN TỬ

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Kính gửi: (1)..............................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:…………………… ……………

Giấy tờ tùy thân: (2) ...................................................................

Nơi cư trú: (3) .................................................................................

………………………………………………………………………...

Quan hệ với người được khai sinh: ..................................................

Số điện thoại: ………………………; Địa chỉ email: ………………………

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................ghi bằng chữ:........................

................................................................................................................

Nơi sinh: (4) ......................................................................................

Giới tính:................... Dân tộc: ..................................Quốc tịch:..………….

Quê quán: ..............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: …………………Số CCCD (6):...................

Năm sinh (5): ........................ Dân tộc: ....................Quốc tịch: ……………

Nơi cư trú: (3) ...........................................................................................

…………………………………………………………………………...

Họ, chữ đệm, tên người cha: ……………Số CCCD (6) :………….........

Năm sinh (5): ..................... Dân tộc: ....................Quốc tịch: …………….

Nơi cư trú (3): ....................................................................................

Thông tin đăng ký thường trú:

Họ tên của chủ hộ:..................Số ĐDCN/CMND/CCCD (6):.................

Quan hệ với chủ hộ:...............................................................................

Nơi đề nghị đăng ký thường trú: ………………………………………….

Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu (7) : .........................................

Hình thức nhận thẻ BHYT

Chỉ nhận bản điện tử qua cổng dịch vụ công Quốc gia[1] .

Bản giấy.

Bản sao giấy khai sinh: ….. bản.

Lựa chọn cách thức nhận:

[2] Trực tiếp tại cơ quan BHXH (hiển thị địa chỉ/số điện thoại của cơ quan BHXH để người dân đến nhận kết quả)

Qua dịch vụ bưu chính; Địa chỉ nhận[3]: ......................................................

Tôi cam đoan nội dung đề nghị trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

Người yêu cầu

(Ghi rõ họ, chữ đệm, tên và ký số nếu có)

....................................

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính '3 trong 1' với trẻ em dưới 6 tuổi sẽ không quá 4 ngày - Ảnh 2.


Ghi chú:

(1) Lựa chọn tên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong quy trình liên thông.

(2) Nhập rõ thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký (ghi số căn cước công dân, ngày cấp, cơ quan cấp; trường hợp không có căn cước công dân thì ghi rõ số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp). Các thông tin này được lấy từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(3) Công dân lựa chọn nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, dữ liệu thường trú hoặc tạm trú theo căn cước công dân sẽ được điền tự động từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(4) Dữ liệu nơi sinh sẽ được điền tự động theo dữ liệu giấy chứng sinh từ cơ quan quản lý y tế, hoặc từ Cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. Trường hợp không có dữ liệu thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính.

Ví dụ:

- Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

- Trạm y tế phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra. Ví dụ: phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(5) Dữ liệu ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của cha, mẹ sẽ được điền tự động theo dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(6) Nhập rõ thông tin về giấy tờ tùy thân người đi đăng ký (Ghi số Căn cước công dân và nhập ngày cấp, cơ quan cấp. Trường hợp người dân không có Căn cước công dân thi nhập số định danh cá nhân và không phải nhập ngày cấp, cơ quan cấp.

(7) Lựa chọn dựa trên cơ sở thông tin do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp.[1] Bản điện tử sẽ được trả về Kho dữ liệu của cá nhân trên Cổng DVCQG, bản điện tử có giá trị tương đương thẻ giấy, cá nhân có thể sử dụng bản điện tử để xuất trình thay thẻ BHYT.

[2] Lý do: Phát sinh UBND xã phải gửi danh sách cho BHXH và chi phí chuyển thẻ;