In bài viết

Dự kiến tên mới của các xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính ở Vĩnh Phúc

13:25 - 05/03/2024

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến tên mới của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Dự kiến tên mới của các xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính ở Vĩnh Phúc- Ảnh 1.

Một góc đô thị Vĩnh Phúc

 Sáp nhập 28 đơn vị hành chính cấp xã 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo Bộ Nội vụ phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Vĩnh Phúc không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp và khuyến khích sắp xếp; giữ nguyên 9/9 huyện, thành phố.

Với cấp xã, tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất sắp xếp 28/136 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 13 đơn vị hành chính cấp xã mới.

Sau sắp xếp, Vĩnh Phúc còn 121 đơn vị hành chính cấp xã (88 xã, 15 phường và 18 thị trấn), giảm 15 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay.

Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp và dự kiến tên mới của các xã, phường, thị trấn sau sắp xếp ở Vĩnh Phúc

Dự kiến tên mới của các xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính ở Vĩnh Phúc- Ảnh 2.

Năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ, chính sách dôi dư, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp.

Vĩnh Phúc khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phù hợp với yêu cầu sắp xếp, tổ chức, tăng quy mô đơn vị hành chính và góp phần tinh gọn bộ máy…