In bài viết

QUY ĐỊNH MỚI: Lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ sẽ được khám phụ sản

15:50 - 08/05/2023

(Chinhphu.vn) - Thông tư 09/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản.

Quy định mới: Lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ sẽ được khám phụ sản - Ảnh 1.

Lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 09/2023/TT-BYT ngày 5/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 Thông tư 14/2013/TT-BYT  như sau:

Đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ, khám theo nội dung ghi trong Sổ khám sức khỏe định kỳ quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu sổ mới bổ sung nội dung khám tiền sử sản phụ khoa; khám lâm sàng phụ sản).

Đối với lao động nữ, khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục quy định tại Phụ lục 3b ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo Phụ lục 3b, lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản, gồm 4 nội dung:

1- Khám phụ khoa; 

2- Sàng lọc ung thư cổ tử cung; 

3- Sàng lọc ung thư vú; 

4- Siêu âm tử cung- phần phụ (khi có chỉ định của bác sỹ khám).

Thông tư 09/2023/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2023.

PHỤ LỤC 3b

DANH MỤC KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN TRONG KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO LAO ĐỘNG NỮ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

NỘI DUNG KHÁM
GHI CHÚ
I.
Khám phụ khoa

1.

Khám vùng bụng dưới và vùng bẹn.

 

2

Khám bộ phận sinh dục ngoài.

 

3.

Khám âm đạo bằng mỏ vịt kết hợp quan sát cổ tử cung bằng mắt thường.

- Chỉ thực hiện nếu tiếp cận được bằng đường âm đạo và có sự đồng ý của lao động nữ sau khi được nhân viên y tế tư vấn.

4.

Khám âm đạo phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay).

5.

Khám trực tràng phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay).

- Chỉ thực hiện nếu không tiếp cận được bằng đường âm đạo hoặc bệnh cảnh cụ thể đòi hỏi phải đánh giá thêm bằng khám trực tràng.

- Chỉ thực hiện nếu có sự đồng ý của lao động nữ sau khi được nhân viên y tế tư vấn.

II.
Sàng lọc ung thư cổ tử cung

 

Thực hiện sàng lọc, phát hiện sớm tổn thương cổ tử cung bằng ít nhất một trong các kỹ thuật sau:

- Chỉ thực hiện nếu tiếp cận được bằng đường âm đạo và có sự đồng ý của lao động nữ sau khi được nhân viên y tế tư vấn.

- Thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

1.

Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung dịch Acid Acetic (VIA test)

2.

Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung dịch Lugol (VILI test)

3.

Xét nghiệm tế bào cổ tử cung

4.

Xét nghiệm HPV

III
Sàng lọc ung thư vú
Thực hiện sàng lọc, phát hiện sớm tổn thương vú bằng ít nhất một trong các kỹ thuật sau:

 

1.

Khám lâm sàng vú

2.

Siêu âm tuyến vú hai bên

3

Chụp Xquang tuyến vú

IV.
Siêu âm tử cung-phần phụ (khi có chỉ định của bác sỹ khám)

PHỤ LỤC 3a

MẪU SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ---------------

SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

Ảnh

(4x6 cm)

 

1. Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………….......

2. Giới tính: Nam □ Nữ □ Tuổi ……………………………………....

3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Định danh CD: ………………….......

Cấp ngày …../……/…… Tại ………………………………………......

…………………………………………………………………………

4. Số thẻ BHYT: …………………………5. Số điện thoại liên hệ: ……………………

6. Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

7. Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………

8. Nơi công tác, học tập: …………………………………………………………………

9. Ngày bắt đầu vào làm việc tại đơn vị hiện nay: ………/ ……./……………………

10. Nghề, công việc trước đây (liệt kê công việc đã làm trong 10 năm gần đây, tính từ thời điểm gần nhất):

a) ……………………………………………………………………………………………

thời gian làm việc …….năm ……tháng từ ngày ……/……/……… đến ……/……/……

b) ……………………………………………………………………………………………

thời gian làm việc …….năm ……tháng từ ngày ……/……/……… đến ……/……/……

11. Tiền sử bệnh, tật của gia đình: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

12. Tiền sử bệnh, tật của bản thân:

Tên bệnh
Phát hiện năm
Tên bệnh nghề nghiệp
Phát hiện năm

a)

 

 

a)

 

b)

 

 

b)

 

c)

 

 

c)

 

d)

 

 

d)

 

 

 


Người lao động xác nhận

 

(Ký và ghi rõ họ, tên)

…….ngày ……..tháng……..năm………..

 

Người lập sổ KSK định kỳ

 

(Ký và ghi rõ họ, tên)

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

I. TIỀN SỬ BỆNH, TẬT

 

(Bác sỹ khám sức khỏe hỏi và ghi chép)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Tiền sử sản phụ khoa (Đối với nữ):

- Bắt đầu thấy kinh nguyệt năm bao nhiêu tuổi: □□

- Tính chất kinh nguyệt: Đều □ Không đều □

Chu kỳ kinh: □□ ngày Lượng kinh: □□ ngày

Đau bụng kinh: Có □ Không □

- Đã lập gia đình: Có □ Chưa □

- PARA: □□□□

- Số lần mổ sản, phụ khoa: Có □□ Ghi rõ: ……………………. Chưa □

- Có đang áp dụng BPTT không? Có □ Ghi rõ: …………………. Không □

II. KHÁM THỂ LỰC

Chiều cao: ……………cm; Cân nặng: ………………Kg; Chỉ số BMI: ………………….

Mạch: ……………………………lần/phút; Huyết áp: …………../ ………………… mmHg

Phân loại thể lực: ………………………………………………………………………………

III. KHÁM LÂM SÀNG

Nội dung khám

Họ tên, chữ ký của Bác sỹ

1.
Nội khoa

a)

Tuần hoàn:

 

Phân loại:

b)

Hô hấp:

 

Phân loại:

c)

Tiêu hóa:

 

Phân loại:

d)

Thận-Tiết niệu:

 

Phân loại:

đ)

Nội tiết:

 

Phân loại:

e)

Cơ - xương - khớp:

 

Phân loại:

g)

Thần kinh:

 

Phân loại:

h)

Tâm thần:

 

Phân loại:

2.
Mắt

Kết quả khám thị lực: Không kính: Mắt phải …….. Mắt trái ……………

Có kính: Mắt phải ……… Mắt trái ……………

 

Các bệnh về mắt (nếu có):

Phân loại:

3.
Tai - Mũi - Họng

Kết quả khám thính lực:

Tai trái: Nói thường ……………….m; Nói thầm…………………m

Tai phải: Nói thường ……………… m; Nói thầm…………………m

 

Các bệnh về tai mũi họng (nếu có):

Phân loại:

4.
Răng - Hàm - Mặt

Kết quả khám: Hàm trên: ……………………………………………….

Hàm dưới: ……………………………………………….

 

Các bệnh về răng hàm mặt (nếu có):

Phân loại:

5.
Da liễu

 

Kết quả khám:

 

Phân loại:

6.
Phụ sản (Chi tiết nội dung khám theo Danh mục tại Phụ lục 3b)

Kết quả khám: ………………………………………………………………….

 

 

Phân loại: ………………………………………………………………………..

 

II. KHÁM CẬN LÂM SÀNG

Xét nghiệm huyết học/sinh hóa/X.quang và các xét nghiệm khác khi có chỉ định của bác sỹ:

a) Kết quả: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

b) Đánh giá: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

V. KẾT LUẬN

1. Phân loại sức khỏe: …………………………………………………………………
2. Các bệnh, tật (nếu có): ……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

………ngày ………tháng ………năm ...........

 

NGƯỜI KẾT LUẬN

 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)