In bài viết

Phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương; tổ chức lại cơ quan Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện

16:35 - 20/02/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương; tổ chức lại cơ quan Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện và đơn vị trực thuộc.

Phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương; tổ chức lại cơ quan Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao quyết định về tổ chức biên chế cơ quan Bộ CHQS cấp tỉnh hạng 1 và Ban CHQS cấp huyện hạng 1, hạng 2 và đơn vị trực thuộc Bộ CHQS cấp tỉnh (thời bình).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại cơ quan Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ CHQS cấp tỉnh.

Các quyết định của Bộ Quốc phòng quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương và ban hành biểu tổ chức, biên chế cơ quan Bộ CHQS cấp tỉnh hạng 1, Ban CHQS cấp huyện hạng 1, hạng 2 và đơn vị trực thuộc Bộ CHQS cấp tỉnh (thời bình).

 Kịp thời kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chức quần chúng, Hội đồng quân nhân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế theo quy định; chú trọng việc bố trí, sắp xếp nhân sự các cấp, điều chỉnh, bổ sung quân số, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị được tổ chức lại còn thiếu và thành lập mới, không làm ảnh hưởng, xáo trộn, gián đoạn đến nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Cùng với ổn định tổ chức, biên chế về mặt chính quyền, kịp thời kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ sau khi bố trí, sắp xếp nhân sự theo Quyết định của Quân khu và Bộ CHQS tỉnh.

Phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương; tổ chức lại cơ quan Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện- Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi lễ.

Đối với Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và một số tổ chức cấp phân đội được sáp nhập, tổ chức lại, thành lập mới, cấp ủy, người chỉ huy quán triệt sâu sắc, đổi mới phương pháp, tác phong trong công tác lãnh đạo, điều hành, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện. 

Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật chú trọng làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm các điều kiện cho nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của LLVT tỉnh theo quy định.