In bài viết

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Gỡ "nút thắt" cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

11:49 - 21/11/2023

(Chinhphu.vn) - Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội cũng như các chuyên gia, nhà quản lý, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP góp phần tháo gỡ nút thắt trong cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, qua đó tạo thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh và bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Gỡ "nút thắt" cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế- Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp

Tham gia phát biểu tại phiên thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội cho biết, giới hạn chi Quỹ bảo hiểm y tế của cơ sở khám chữa bệnh trong thời gian một năm đã được điều chỉnh Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 

Theo đó, các dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán theo nhu cầu thực tế. Cơ sở khám chữa bệnh cung cấp dịch vụ nào, thuộc hóa chất, vật tư gì, thì sẽ được thanh toán thứ đó.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đánh giá cao Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Nghị định này, qua đó chấm dứt một rào cản gây phiền hà công tác khám, chữa bệnh trong nhiều năm qua. 

Đồng thời, đại biểu đề nghị Bộ Y tế, các cơ sở y tế, cử tri nhân dân theo dõi, giám sát, thúc đẩy để nội dung Nghị định 75 được triển khai thực chất, không bị biến tướng trong thực tiễn.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Gỡ "nút thắt" cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế- Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội

Chia sẻ về Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng, với nhiều điểm mới, Nghị định số 75 có các quy định mang tính đột phá, gỡ được các "nút thắt" vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT để tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Cụ thể, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có một số điểm mới cơ bản so với Nghị định 146. Nghị định bổ sung đối tượng và hỗ trợ mức đóng tham gia BHYT đối với người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; và đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nghị định 75/2023/NĐ-CP cũng đã bổ sung, nâng mức hưởng BHYT trong đó nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho một số nhóm đối tượng là người có công với cách mạng; bổ sung mức hưởng cho nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số thoát nghèo theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và một nhóm đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Bên cạnh đó, Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã có thay đổi quan trọng trong việc quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Nghị định đã bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ 01/01/2019.

Đồng thời, quy định việc giao dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện thông báo số dự kiến chi khám chữa bệnh BHYT tới cơ sở khám chữa bệnh để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng kinh phí khám chữa bệnh BHYT trong năm nhưng không áp dụng làm căn cứ tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp vượt số dự kiến chi.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Gỡ "nút thắt" cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế- Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Nghị định cũng bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHYT của Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, và cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm đẩy mạnh triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT, phòng, chống lạm dụng, lãng phí, trục lợi quỹ BHYT. 

Nghị định 75/2023/NĐ-CP cũng bổ sung, làm rõ phương thức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng, sửa đổi thủ tục khám bệnh, chữa bệnh cho phù hợp với quy định của Chính phủ về sử dụng giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 và xác thực điện tử và sửa đổi một số nội dung mang tính chất kỹ thuật khác.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, các quy định mang tính chất đổi mới của Nghị định 75/2023/NĐ-CP thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho cả người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động quản lý nhà nước về BHYT; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT.

Bàn về nội dung Nghị định mới này, ThS.Trần Thị Trang - Quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết, Nghị định 75 đã bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ 01/01/2019.

Đồng thời, quy định việc giao dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thực hiện thông báo số dự kiến chi khám chữa bệnh BHYT tới cơ sở KCB để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng kinh phí khám chữa bệnh BHYT trong năm nhưng không áp dụng làm căn cứ tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp vượt số dự kiến chi.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Gỡ "nút thắt" cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế- Ảnh 4.

ThS.Trần Thị Trang - Quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế

Theo Quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, đây là nội dung quan trọng trong quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

Những năm qua, có tình trạng các chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi điều kiện, tỷ lệ thanh toán, phạm vi quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp và không thu tiền của người bệnh bị xem xét lại, không được thanh toán, mặc dù đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định là các chi phí hợp pháp.

 Lý do vượt tổng mức, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi của người bệnh.

Theo quy định mới, các chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định sẽ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Cơ chế thanh toán theo thực tế các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế… sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.

Chuyên gia cho rằng, các quy định này sẽ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh BHYT giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm quyền lợi của người bệnh BHYT.

 • Tham khảo thêm

  Quy định mới về giá dịch vụ khám bệnh Bảo hiểm y tế

  Quy định mới về giá dịch vụ khám bệnh Bảo hiểm y tế
 • Tham khảo thêm

  Bộ Y tế giải đáp vướng mắc về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  Bộ Y tế giải đáp vướng mắc về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Tham khảo thêm

  Những điểm mới của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về bảo hiểm y tế

  Những điểm mới của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về bảo hiểm y tế