In bài viết

Khẩn trương hiện thực hóa các cơ chế đặc thù để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

18:29 - 22/06/2022

(Chinhphu.vn) - Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ sớm chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở hành lang pháp lý phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Khẩn trương hiện thực hóa các cơ chế đặc thù để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà nội chủ trì hội nghị.

Phải xây dựng, phát triển Hà Nội thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước

Ngày 22/6, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Nghị quyết 15).

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 15, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trong từng giai đoạn, Thủ đô Hà Nội đều được Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu phải xây dựng và phát triển thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.

Nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò chiến lược quan trọng của Hà Nội, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô.

Mới đây nhất, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Điểm mới của thời gian thực hiện Nghị quyết lần này là xác định mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước), các Nghị quyết trước đây chỉ xác định phạm vi thời gian trong 10 năm.

Khẩn trương hiện thực hóa các cơ chế đặc thù để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô của nhân dân Hà Nội và cả nước

"Điều đó đã nói lên sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, của các cấp, các ngành và mong muốn của nhân dân cả nước đối với Thủ đô Hà Nội", đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, kết cấu của Nghị quyết gồm 4 phần. Trong đó, về quan điểm, mục tiêu, khác với Nghị quyết số 11-NQ/TƯ trước đây, tại Nghị quyết 15 đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong trung và dài hạn. Đây cũng là điểm rất mới trong Nghị quyết lần này.

Nghị quyết đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện và có nhiều điểm mới so với các nghị quyết về phát triển Thủ đô trước đó, như: Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô của nhân dân Hà Nội và cả nước; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển Thủ đô; phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô; hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới...

Khẩn trương hiện thực hóa các cơ chế đặc thù để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 3.

Khẩn trương vào cuộc để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 15

Khẩn trương vào cuộc để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 15

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, để việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 15 được hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống, Bộ Chính trị phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, các ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước quán triệt sâu sắc Nghị quyết; chủ động phối hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đầy đủ 4 quan điểm, 2 mục tiêu và 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; nhất là việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, với sự vào cuộc khẩn trương để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 15, vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15 (Công văn số 3330 ngày 30/5/2022 của Văn phòng Chính phủ).

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng ban hành Hướng dẫn số 58-HD/BTGTƯ ngày 14/6/2022 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15...

Khẩn trương hiện thực hóa các cơ chế đặc thù để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 4.

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô Hà Nội, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới; ngang tầm với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Sớm nghiên cứu sửa đổi Luật Thủ đô, tạo hành lang pháp lý để hiện thực hóa các cơ chế đặc thù để Hà Nội phát triển

Trên tinh thần quyết tâm cao thực hiện Nghị quyết 15, 10 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành trung ương, một số tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tại Hà Nội đã phát biểu tham luận. Các ý kiến đều khẳng định, Nghị quyết 15 có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, mà còn đối với cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Đáng chú ý, lãnh đạo các bộ, ngành đều khẳng định phải tập trung sớm nghiên cứu sửa đổi Luật Thủ đô, nhằm thể chế hóa Nghị quyết 15 và tạo hành lang pháp lý để hiện thực hóa các cơ chế đặc thù để phát triển Thủ đô.

Đề xuất 7 nhóm vấn đề cần ưu tiên đối với Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng khẳng định, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố Hà Nội để phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15, đóng góp vào thành công của công tác xây dựng và phát triển đô thị trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, để cụ thể hóa Nghị quyết 15, Hà Nội cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, sớm hoàn thành Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai tổ chức quản lý, điều hành trong công tác đầu tư, kêu gọi đầu tư, huy động vốn.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên thể hiện sự thống nhất cao và coi việc thực hiện Nghị quyết 15 là trách nhiệm chính trị và sẽ vào cuộc với quyết tâm trên tinh thần vì Hà Nội, cùng Hà Nội. Trước mắt, Hưng Yên sẽ phối hợp chặt chẽ với Hà Nội để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô với quyết tâm hoàn thành trước năm 2027 như Quốc hội đã đề ra.

Đại diện các cơ quan và quận, huyện thành phố Hà Nội tham luận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên đều thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết, đồng thời đề xuất các giải pháp phối hợp, tổ chức thực hiện theo lĩnh vực và địa bàn được phân công.

Trong đó, nêu 5 giải pháp cụ thể hóa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 15, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho rằng, cần tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ; tập trung sửa đổi, hoàn thiện quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu...

Khẩn trương hiện thực hóa các cơ chế đặc thù để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 5.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Triển khai Nghị quyết 15 - Việc không chỉ của riêng Hà Nội

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Thường trực Ban Bí thư chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một nghị quyết về phương hướng, phát triển Thủ đô; cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết.

Nêu một số ý kiến có tính gợi mở trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu trước hết, thành phố Hà Nội phải quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với những hình thức phong phú, thiết thực, phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông; qua đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí trong cán bộ và nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Hà Nội trong những năm tới; huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới; ngang tầm với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Ngay sau hội nghị, phải tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, lộ trình thực hiện, phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt về phát triển Thủ đô; định kỳ hằng năm đánh giá việc thực hiện, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ sớm chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở hành lang pháp lý phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

"Cần lưu ý rằng, việc thực hiện Nghị quyết không chỉ của riêng Hà Nội, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước. Trong đó, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố Vùng đồng bằng Sông Hồng, Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có liên quan nhiều đến sự phát triển Thủ đô cần xác định rõ trách nhiệm của mình, chủ động phối hợp với thành phố Hà Nội để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết".

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý giải pháp có tính quyết định trong thực hiện Nghị quyết 15 là phải tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Thủ đô thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, đồng thời hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển quản lý Thủ đô trong giai đoạn mới.

Phát biểu tiếp thu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo triển khai nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Đảng đoàn HĐND thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ban Đảng Thành ủy chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương để triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, tham mưu Thành ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15 với ý chí quyết tâm cao sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương, Đảng bộ Thủ đô Hà Nội với truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị sẽ tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội