In bài viết

Tuyển sinh văn bằng 2 các trường Công an nhân dân

06:33 - 16/10/2022

(Chinhphu.vn) - Hội đồng sơ tuyển Công an Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn một số nội dung tuyển sinh văn bằng 2 các trường Công an nhân dân

Năm 2022, Bộ Công an thực hiện công tác tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong các trường Công an nhân dân năm 2022 (tuyển sinh đào tạo văn bằng 2), Hội đồng sơ tuyển Công an Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn một số nội dung như sau:

I. Về đối tượng, tiêu chuẩn:

a. Đối tượng:

- Công dân Việt Nam;

- Độ tuổi: không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, dự kiến thời gian tổ chức thi vào ngày 27/11/2022).

- Tiêu chuẩn sức khỏe:

+ Chiều cao:

Nam

: đạt từ 1m64 đến 1m95

 

Nữ

: đạt từ 1m58 đến 1m80

+ Chỉ số khối cơ thể (BMI): đạt từ 18,5 đến 30;

+ Ngoài ra, người dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chí sức khỏe khác theo quy định của Bộ Công an.

+ Đối với thị lực: nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 Đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt).

b. Phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị: đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng CAND.

c. Về trình độ, bằng cấp:

- Công dân cần tốt nghiệp Đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học: liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên), ngoài ra:

+ Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

+ Sinh viên năm cuối các trường đại học được phép đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường CAND phải có bằng tốt nghiệp đại học, nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

+ Nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc) thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học như sau: thang điểm 4: từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: khá; Theo thang điểm 10: từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá).

II. Phương thức tuyển sinh và điều kiện đăng ký dự tuyển từng phương thức như sau:

-  Phương thức 1: xét tuyển thẳng. Điều kiện dự tuyển: thí sinh đạt một trong các điều kiện dưới đây, trong đó nếu kết hợp xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thì thời hạn chứng chỉ còn hiệu lực đến ngày 01/9/2022, cụ thể:

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

* Áp dụng chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo khung tham chiếu như sau:

 

TOEIC

IELTS

(Academic)

TOEFL

 PBT

TOEFL

 CBT

TOEFL

 iBT

CEFR

701 - 900

5.5 - 6.5

513 - 547

183 - 210

65 - 78

B2

901 - 990

7.0 - 8.0

550 - 587

213 - 240

79 - 95

C1

/

8.5 - 9.0

590 - 677

243 - 300

96 - 120

C2

-  Phương thức 2: thi tuyển. Điều kiện dự tuyển:

Năm 2022, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo VB2 vào các Trường CAND gồm:

+ Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân (T01): tuyển sinh địa bàn cả nước.

+ Trường Đại học An ninh nhân dân (T04): tuyển sinh có nơi thường trú ở địa bàn từ Đà Nẵng trở vào.

+ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (T05): tuyển sinh có nơi thường trú ở địa bàn từ Đà Nẵng trở vào.

+ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (T06): tuyển sinh địa bàn cả nước

+ Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (T07): tuyển sinh địa bàn cả nước

* Bảng phân bổ chỉ tiêu xét tuyển và thi tuyển của các Trường Công an nhân dân:

a. Chỉ tiêu Phương thức 1:

Trường

Mã ngành

Phương thức 1

Tổng

Nam

Nữ

Học viện An ninh nhân dân

Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao

7860105

30

27

3

Trường Đại học An ninh nhân dân

7860100

56

50

6

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

7860100

56

50

6

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

7860113

52

47

5

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

7860107

18

16

2

7860103

18

16

2

7860116

18

16

2

b. Chỉ tiêu Phương thức 2:

Trường

Mã ngành

Phương thức 2

Tổng

Nam

Nữ

Học viện An ninh nhân dân

Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao

7860105

70

63

7

Trường Đại học An ninh nhân dân

7860100

130

117

13

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

7860100

129

116

13

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

7860113

121

109

12

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

7860107

41

37

4

7860103

41

37

4

7860116

42

38

4

* Bảng phân bổ nhóm ngành:

Mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo

Nhóm ngành đào tạo của Đại học ngoài

Các Trường CAND nhận đăng ký dự tuyển theo từng nhóm ngành

Môn thi

714

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

T04, T05

 

-  T04, T05: Môn thi: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Lý luận Nhà nước và pháp luật (Môn 2).

- T06: Môn thi: Toán cao cấp (Môn 1), và Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương (Môn 2).

- T07 và ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của T01: Môn thi: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2).

 

+ Ngưỡng chất lượng đầu vào: Từng môn thi phải đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

 

721

Nghệ thuật

 

722

Nhân văn

 

731

Khoa học xã hội và hành vi

 

744

Khoa học tự nhiên

T06

746

Toán và thống kê

T06

748

Máy tính và công nghệ thông tin

T01, T06, T07

751

Công nghệ kỹ thuật

T06, T07

752

Kỹ thuật

T06, T07

758

Kiến trúc và xây dựng

T06, T07

732

Báo chí và thông tin

 

738

Pháp luật

T07

786

An ninh, quốc phòng

 

790

Khác

 

742

Khoa học sự sống

T06, T07

764

Thú y

 

772

Sức khỏe về lĩnh vực y - dược

T07

785

Môi trường và bảo vệ môi trường

 

762

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

 

734

Kinh doanh và quản lý

T07

754

Sản xuất và chế biến

 

776

Dịch vụ và xã hội

T07

781

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

784

Dịch vụ vận tải

 

 * Cách tính điểm môn thi:

- Điểm tuyển sinh là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:

ĐTS = M1+ M2 + ĐT x 2/3, trong đó:

+ ĐTS: Điểm tuyển sinh;

+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2);

+ ĐT: Điểm ưu tiên:

- Thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 01 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm.

- Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm.

* Trường hợp thí sinh có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm tuyển sinh, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 02 môn thi làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm Môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

III. Lệ phí, thời gian và nơi đăng ký

- Mức thu dịch vụ tuyển sinh:

+ Mức thu 130.000 đồng/thí sinh, trong đó: trong đó 100.000 đồng phục vụ cho công tác sơ tuyển (không bao gồm chi phí khám sức khỏe); 20.000 đồng/01 bộ hồ sơ lý lịch tự khai; 10.000 đồng/01 phiếu đăng ký xét tuyển.

+ Phí chụp ảnh người dự tuyển do Công an các đơn vị, địa phương thu theo thời giá tại địa phương.

+ Các trường CAND được thu phí, lệ phí của thí sinh dự tuyển để tổ chức thi (thực hiện trên cơ sở quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Bộ Công an).

* Nơi đăng ký sơ tuyển tại Công an quận, huyện và thành phố Thủ Đức, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú), ngày cuối nhận hồ sơ: 10/10/2022.

- Mọi thắc mắc liên hệ tại Công an phường, xã, thị trấn hoặc Đội chính trị - hậu cần (Công an các Quận); Đội tổng hợp (Công an các Huyện), Đội tổ chức cán bộ (Công an thành phố Thủ Đức) nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú.