In bài viết

Đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia như thế nào?

07:55 - 29/07/2022

(Chinhphu.vn) - Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hướng dẫn đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia - Ảnh 1.

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia