In bài viết

Giải thể, tổ chức lại Đại đội, Trung đội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

09:26 - 23/02/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tổ chức lại Đại đội Trinh sát, Đại đội Thiết giáp thành Đại đội Trinh sát - Cơ giới; Trung đội Thông tin thành Đại đội Thông tin; Trung đội Vệ binh thành Trung đội Vệ binh - Kiểm soát quân sự trực thuộc Phòng Tham mưu.

Giải thể, tổ chức lại Đại đội, Trung đội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- Ảnh 1.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố quyết định giải thể, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Phòng Tham mưu. Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu dự và chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về ban hành biểu tổ chức, biên chế các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh (thời bình), các nội dung liên quan đến các đơn vị trực thuộc Phòng Tham mưu.

Công bố các quyết định của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu về tổ chức lại Trung đội Thông tin, Trung đội Vệ binh, Đại đội Công binh, Đại đội Trinh sát, giải thể Đại đội Thiết giáp trực thuộc Phòng Tham mưu. 

Theo đó, tổ chức lại Đại đội Trinh sát, Đại đội Thiết giáp thành Đại đội Trinh sát - Cơ giới; Trung đội Thông tin thành Đại đội Thông tin; Trung đội Vệ binh thành Trung đội Vệ binh - Kiểm soát quân sự trực thuộc Phòng Tham mưu.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cũng đã công bố quyết định về biểu tổ chức, biên chế theo quyết định của Bộ Quốc phòng; công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ ở các vị trí, chức danh các đơn vị mới được tổ chức lại theo quy định… 

Sau khi công bố các quyết định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện điều động, bổ nhiệm cán bộ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật của các đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, việc tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Phòng Tham mưu có ý nghĩa rất quan trọng nhằm từng bước xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. 

Đồng thời, đề nghị các đơn vị cần tiếp tục quán triệt nghiêm các văn bản, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về tổ chức biên chế; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhanh chóng kiện toàn tổ chức Đảng đúng quy định; ổn định tổ chức biên chế, vị trí đóng quân, nơi ăn nghỉ của cán bộ, nhân viên chiến sĩ; điều chỉnh, bổ sung quân số, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị được tổ chức lại và thành lập mới.