In bài viết

ĐƯỜNG DÂY NÓNG tiếp nhận phản ánh CBCS Công an tiêu cực, tham nhũng; tin báo buôn lậu, hàng giả

09:27 - 30/04/2023

(Chinhphu.vn) - Đường dây nóng của Bộ Công an tiếp nhận tin phản ánh về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an và Đường dây nóng tiếp nhận tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đường dây nóng của Bộ Công an tiếp nhận phản ánh hiện tượng cán bộ, chiến sĩ công an tiêu cực, tham nhũng; tin báo buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả - Ảnh 1.

Đường dây nóng của Bộ Công an tiếp nhận phản ánh hiện tượng cán bộ, chiến sĩ công an tiêu cực, tham nhũng; tin báo buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả - Ảnh 2.

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh hiện tượng CBCS công an tiêu cực, tham nhũng; tin báo buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Nguồn Cổng TTĐT Bộ Công an

Ngày 24/4, Cổng TTĐT Bộ Công an đã công bố các số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an tiếp nhận tin phản ánh về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an và Đường dây nóng tiếp nhận tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo đó, đường dây nóng của Bộ Công an tiếp nhận tin phản ánh về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an là số điện thoại: 069.232.6555.
Đường dây nóng tiếp nhận tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là các số điện thoại: 0961.389.389 và 0981.389.389; emai: bcd389@customs.gov.vn.