In bài viết

Dự kiến chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh CAND năm 2023

10:18 - 25/03/2023

(Chinhphu.vn) - Theo Dự thảo hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023 của Bộ Công an, năm nay các học viện, trường đại học Công an nhân dân dự kiến được giao 2.000 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy tuyển mới. Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh.

Dự kiến chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023 - Ảnh 1.

Ngành, nhóm ngành tuyển sinh Công an nhân dân

Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh, Nghiệp vụ cảnh sát (7860100); ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (7480202); ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y (7720101).

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (7310202); ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (7860113); nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (7480200); ngành Ngôn ngữ Anh (7220201); ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204).

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2023

Dự kiến chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023 - Ảnh 2.

Theo dự kiến, năm 2023, Học viện An ninh tuyển tổng số 390 chỉ tiêu, đào tạo 3 nhóm ngành. Trong đó nhóm ngành nghiệp vụ An ninh 290 chỉ tiêu; ngành An toàn thông tin 100 chỉ tiêu và ngành Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) 50 chỉ tiêu.

Dự kiến chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023 - Ảnh 3.

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển tổng số 530 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

Học viện Chính trị công an nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Trường Đại học An ninh nhân dân tuyển 260 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh.

Dự kiến chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023 - Ảnh 4.

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 420 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Dự kiến chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023 - Ảnh 5.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể vào các học viện, trường CAND năm 2023.

Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Kỹ thuật – Hậu cần.

Học viện Quốc tế tuyển 50 chỉ tiêu đào tạo ngành ngôn ngữ Anh (30 chỉ tiêu) và ngôn ngữ Trung Quốc (20 chỉ tiêu). 

Dự kiến chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023 - Ảnh 6.

Tổ hợp xét tuyển tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023

Tổ hợp thi tốt nghiệp THPT, gồm: A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04; Bài thi đánh giá của Bộ Công an, gồm: CA1, CA2.

Trong đó: + Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát xét tuyển tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành An toàn thông tin (An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) xét tuyển tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

+ Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước xét tuyển tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần xét tuyển tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

+ Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xét tuyển tổ hợp A00 và bài thi CA1.

+ Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc xét tuyển tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y xét tuyển tổ hợp B00 và bài thi CA1.

Phương thức tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.