In bài viết

Điều động, bổ nhiệm 6 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

16:36 - 03/04/2024

(Chinhphu.vn) - Tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Điều động, bổ nhiệm 6 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh- Ảnh 1.

ãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định và chúc mừng các đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Cụ thể, Tỉnh ủy Quảng Ninh công bố các quyết định, gồm: 

Điều động, phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 1/4/2024.

Điều động, phân công đồng chí Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX Quảng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy và thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Quảng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 để đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ kể từ ngày 1/4/2024.

UBND tỉnh công bố các quyết định về: 

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm Hồng Biên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 1/4/2024.

Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Ngô Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1/4/2024.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm Thành Trung, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 1/4/2024.

Bổ nhiệm đồng chí Bùi Tuấn Anh, Trưởng Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 1/4/2024.

Điều động, bổ nhiệm 6 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định và chúc mừng các đồng chí Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngô Quang Hưng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, với tinh thần 5 thật, 6 dám

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, chúc mừng các đồng chí được điều động, phân công và bổ nhiệm. 

Đồng chí nhấn mạnh: Trong suốt quá trình phát triển, Quảng Ninh luôn xác định công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng theo phương châm ổn định - kế thừa - phát triển giữa các thế hệ cán bộ ở từng cấp.

Các đồng chí được điều động, phân công và bổ nhiệm đợt này đều là những đồng chí có kinh nghiệm công tác thực tế và đã khẳng định được năng lực, trình độ trong quá trình làm việc. 

Trên cương vị mới, các đồng chí được điều động, phân công và bổ nhiệm tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, uy tín, khiêm tốn và không ngừng học hỏi, cầu thị, nắm bắt thực tiễn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề, yêu cầu sự cầu thị, cầu tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tự hoàn thiện bản thân của từng đồng chí về năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 

Điều động, bổ nhiệm 6 Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh- Ảnh 4.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao quyết định và chúc mừng các đồng chí Phạm Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, tuân thủ các quy định, không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận tụy, hết lòng đoàn kết thống nhất, đóng góp trí tuệ, công sức vì sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và hạnh phúc của nhân dân…

Đồng chí yêu cầu các đồng chí được điều động, phân công và bổ nhiệm tiếp cận ngay các vị trí công tác mới, tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, với tinh thần 5 thật, 6 dám để góp phần giúp tỉnh Quảng Ninh đạt được những mục tiêu đã đề ra trong năm 2024, cũng như cả nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các mục tiêu về kinh tế - xã hội; đồng thời chuẩn bị tích cực tinh thần chủ động từ xa, từ sớm để đại hội Đảng các cấp, tới Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và tập thể các cơ quan, đơn vị nơi công tác; đồng thời hứa sẽ tiếp tục gương mẫu, đoàn kết, đồng lòng, cống hiến trí tuệ vì sự nghiệp phát triển của tỉnh.