In bài viết

Điểm mới của thẻ Căn cước công dân theo dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) so với mẫu cũ

08:54 - 28/03/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an thông tin về điểm mới thẻ Căn cước công dân theo dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) so với mẫu cũ.

Điểm mới thẻ Căn cước công dân theo dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) so với mẫu cũ - Ảnh 1.

Thẻ căn cước công dân (mẫu cũ)

Theo Bộ Công an, dự thảo Luật Căn cước công dân (CCCD) (sửa đổi) quy định thông tin trên thẻ CCCD sẽ được thay đổi, lược bỏ một số thông tin so với quy định hiện nay như thay đổi thông tin về nơi thường trú, quê quán thành nơi cư trú, nơi đăng ký khai sinh, thay đổi thông tin về họ tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ thành nơi cấp: Bộ Công an. 

Bên cạnh đó, một số thông tin trên thẻ sẽ được lược bỏ như vân tay, đặc điểm nhân dạng của người cấp thẻ. Việc quy định như trên để bảo đảm thuận lợi, bảo đảm tính riêng tư cho công dân trong quá trình cấp, sử dụng thẻ CCCD.

 Những thẻ căn cước công dân đã được cấp sẽ vẫn có giá trị đến hết thời hạn sử dụng

Bộ Công an cho biết, dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) quy định chuyển tiếp theo hướng CMND còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024; các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Cơ quan quản lý Nhà nước không được quy định các thủ tục về thay đổi, điều chỉnh thông tin liên quan đến CMND, thẻ CCCD trong các giấy tờ đã cấp.

Hiện nay về cơ bản, Bộ Công an đã cấp được gần 80 triệu thẻ CCCD cho người đủ điều kiện cấp thẻ nên việc quy định thời hạn hết giá trị sử dụng của CMND cơ bản không tác động đến công dân; quy định này sẽ hạn chế việc tiếp tục sử dụng CMND cũ, có tính bảo mật không cao bằng thẻ CCCD và không có nhiều tiện ích; thúc đẩy người dân thay đổi thói quen bằng việc sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử.

Việc thay đổi mẫu thẻ CCCD (sau khi Luật có hiệu lực thi hành) không tác động đến những người đã được cấp thẻ CCCD hiện nay; những thẻ CCCD đã được cấp sẽ vẫn có giá trị đến hết thời hạn sử dụng được ghi trong thẻ (không tác động đến các thẻ CCCD đã cấp).