In bài viết

Điểm chuẩn Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQG Hà Nội 2023

04:20 - 24/08/2023

(Chinhphu.vn) - Điểm chuẩn Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội (Mã trường QHD) năm 2023 dao động từ 20.55 đến 22 điểm.

Điểm chuẩn Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh 1.

 

Điểm chuẩn Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội (Mã trường QHD) năm 2023 như sau:

TT

Ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn

1

Quản trị và An ninh (MAS)

7900189

22

2

Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)

7900101

21.55

3

Marketing và Truyền thông (MAC)

7900102

21.55

4

Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT)

7900103

20.55